Abonneren op RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
14 mei 2020

Samen met het Waterbouwkundig Laboratorium (WBL) en onder de begeleiding van het consultancybureau Addestino werd in het voorjaar 2020 de behoefte in het kader van het project scherper gesteld. Het eindrapport over het voorbereidingstraject en de marktconsultatie is vanaf nu beschikbaar.

Nieuws
Aanbesteding 'Digitale Mechelenbon'
Gepubliceerd op
1 mei 2020

Stad Mechelen heeft op 29 april een opdracht gelanceerd voor de 'Ontwikkeling, digitalisering en implementatie van een systeem van geschenkbonnen ter ondersteuning van de lokale economie - "de digitale Mechelenbon", inclusief het flexibel ondersteunen van tijdelijke acties en campagnes'. Er is gekozen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure . Geïnteresseerden kunnen hun offerte indienen tot 25 mei 2020 om 10.00u.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 mei 2020

IGEMO en de Stad Mechelen willen een (digitaal) dynamisch platform voor energetische renovaties ontwikkelen waarop particulier en aannemer elkaar makkelijk vinden (E-RenoZone). Er zijn diverse functionaliteiten mogelijk op een dergelijk platform. Graag willen we de meest wenselijke functionaliteiten identificeren. Ben jij een professional in de renovatiesector? Of heb jij net een renovatie uitgevoerd, of staat er één op je planning? Neem dan deel aan onze online bevraging. Dit kan tot vrijdag 22 mei.

Evenement
evenement: 
3 juni 2020

Voor het project “Smart Sporting Cities” organiseren we een marktconsultatie op woensdag 3 juni (van 13u tot 17u). We zijn op zoek naar Internet of Things (IoT) integratiespelers, IoT platformontwikkelaars en turnkey providers en spelers in de domeinen rond sportmonitoring, sportinfrastructuurmonitoring, sportapplicaties, sensoren of slimme camera’s.

Doel is om te komen tot een relevante IoT-proeftuin in Leuven waarin oplossingen gevalideerd kunnen worden die de activiteiten van de niet-georganiseerde of licht georganiseerde sporters in kaart kunnen brengen.

Gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online doorgaan. Na inschrijving ontvangt u kort voor de meeting per e-mail de link tot deelname. 

Evenement
evenement: 
7 mei 2020

Voor het project ‘E-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen’ organiseren we samen met IGEMO en Stad Mechelen een marktconsultatie op donderdag 7 mei (van 10u tot 11u30). We zijn op zoek naar ondernemingen en andere organisaties met kennis en ervaring met woningrenovaties. In het bijzonder richten we ons op aannemers van renovatiewerken, zowel grote als kleine werken, brancheorganisaties, architecten, renovatiecoaches en andere professionals in de renovatiesector.

Opgelet: gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online doorgaan.

Nieuws
Digitale Mechelenbon: eindrapport voortraject nu beschikbaar
Gepubliceerd op
22 april 2020

In de periode november 2019 – april 2020 is een voortraject uitgevoerd voor het project 'Digitale Mechelenbon' om de randvoorwaarden en marktmogelijkheden te verkennen voor een goede omschakeling van de huidige papieren Mechelenbon naar een meer innovatieve en future proof ‘digitale Mechelenbon’. 

Nieuws
Gepubliceerd op
17 april 2020

De haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie voor ons project Duurzaam Gedragen Straatlicht in Halle is beschikbaar.

Evenement
evenement: 
26 mei 2020

Voor het project 'Toolset voor persoonlijke blootstelling van burgers aan luchtvervuiling' nodigen we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het Departement Omgeving ondernemingen en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen en onderzoeksgroepen die kennis en ervaring hebben met sensoren, sensorplatformen en meetmethodieken voor luchtkwaliteit.

De online marktconsultatie zal gehouden worden op dinsdag 26 mei 2020, 14:00 tot 17:00. De marktconsultatie zal in het Engels doorgaan.

Evenement
evenement: 
27 mei 2020
Afstandstolkendienstverlening

Voor het project ‘afstandstolkendienstverlening’ nodigen we samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring met telecommunicatieplatformen, om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op bedrijven die kunnen bijdragen aan het ontwerp en onderhoud van een softwareplatform. Een link met de doven-gemeenschap is een pluspunt maar geen vereiste.

Opgelet: gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online doorgaan.

Nieuws
Gepubliceerd op
31 maart 2020

Bent u op zoek naar oplossingen die uw organisatie veerkrachtig en weerbaar maken in deze nieuwe tijden, zoals oplossingen voor digitale dienstverlening? Of heeft u een andere uitdaging waarop geen kant-en-klare antwoorden zijn? Dien dan een aanvraag bij ons in!

Pagina's