Abonneren op RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
26 januari 2021

De resultaten van het precommercieel onderzoek (PCP) naar de ontwikkeling van de Optimo huisvuilwagen zijn bekend. De commerciële opdracht zal begin februari gepubliceerd worden.

Evenement
evenement: 
2 maart 2021

Voor het project ‘Klimaat- en energieneutrale pluimveestal’ nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het ontwikkelen en combineren van enerzijds klassieke & hernieuwbare klimatisatietechnieken en anderzijds duurzame energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen, om deel te nemen aan een tweede marktconsultatie.

Evenement
evenement: 
4 maart 2021

Voor het project "DigitAalst voor beter wonen" willen we samen met de Stad Aalst een doorgedreven digitalisering van het lokale woonbeleid realiseren, door het ontwikkelen van een nieuw softwareplatform. Daarvoor zijn we op zoek naar IT integratoren voor maatontwikkeling, implementatiepartners van generieke platformen (MS Dynamics, Salesforce, Odoo...) en applicatiebouwers voor de Vlaamse publieke sector.

Evenement
evenement: 
8 februari 2021

Voor het project WAKANDA nodigen wij, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aannemers, aanbieders van digitale volgsystemen, data-providers en -verwerkers, consultants en onderzoeksgroepen uit die actief zijn in verkeersmanagementsystemen om de koppeling van de verschillende digitale systemen voor de opvolging van werven (applicatie WERF, Digitaal Volgsysteem [DVS], verkeersmanagementsysteem Vlaams Verkeerscentrum, etc.) te realiseren. Zo kunnen vorderingen van werven opgevolgd en op elkaar afgestemd worden in realtime, met als doel verrijkte verkeersinformatie te bekomen ten behoeve van zowel de wegbeheerder (AWV zelf) als de weggebruiker en ook de werfaannemer.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 januari 2021

We zijn op zoek naar een partner voor de ontwikkeling en installatie van een sensorsysteem op de sluis te Evergem. Bedoeling is om de werking van de sluis te kunnen monitoren met het oog op predictief onderhoud. Deadline offertes: 22 februari 2021. Start van de uitvoering van de opdracht is voorzien in het najaar van 2021. 

Nieuws
Gepubliceerd op
22 december 2020

Het eindrapport van het voortraject voor het project 'Afstandsdoventolkdienstverlening' is nu beschikbaar. 

Nieuws
Gepubliceerd op
18 december 2020

Het eindrapport van het voortraject voor het project "Energiebesparing in de publieke sector" van het VEB en begeleid door Foursevens is nu beschikbaar.

Nieuws
Gepubliceerd op
18 december 2020

Het eindrapport van het voortraject voor het project ‘Vertihydro’ van Inagro en begeleid door Verhaert is nu beschikbaar.

Nieuws
Gepubliceerd op
18 december 2020

Het eindrapport van het voortraject voor het project ‘Sleeptank’ van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics en begeleid door Verhaert is nu beschikbaar.

Nieuws
Gepubliceerd op
14 december 2020

Het eindrapport van het voortraject van het project "E-RenoZone" van IGEMO en de Stad Mechelen en begeleid door Verhaert is nu beschikbaar.

Pagina's