Groene waterstofhub voor pompgemaal Rode Weel

Filter items
Lokaal geproduceerde groene waterstof als (nood)stroomvoorziening
Initiatiefnemer(s): 

VMM – de Vlaamse Milieumaatschappij

Thema: 
Energie
Domein: 
Leefmilieu en ruimtelijke ordening
Contact: 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Wouter Vrijs
T +32 473 950 550

PIO
An Schrijvers
T +32 486 35 43 99 

Tabs