Projecten

Filter items

Automatisch aan- en afmeren kustveren Oostende

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – DAB Vloot

Samen met PIO gaat Vloot op zoek naar een innovatief geautomatiseerd systeem voor aan­en afmeren (zonder meertouwen) dat de veerboot vastneemt, tegen de ponton trekt en vasthoudt bij aanmeren en de omgekeerde handeling uitvoert bij afvaart.

Nieuwe NEMO grondwatermodule op lokale schaal

Initiatiefnemer(s): 

VMM – De Vlaamse Milieumaatschappij

VMM wil een vernieuwde NEMO grondwatermodule laten ontwikkelen, die beter rekening houdt met de lokale omstandigheden en de lokale processen beter kan simuleren, en aldus een gebiedsgericht mest-, landbouw­en integraal waterbeleid kan ondersteunen.

Verenigingsloket: toegang tot verenigingsdienstverlening van lokale besturen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Een unieke digitale toegangspoort moet verenigingen maximaal ondersteunen bij de toegang tot, en administratie van, diverse diensten die lokale overheden aan verenigingen aanbieden.

GO!DigitalStore

Initiatiefnemer(s): 

GO!

GO! wenst met de GO!DigitalStore een digitaal platform aan te bieden aan scholen waar zij de nodige informatie en ondersteuning kunnen terugvinden.

Smart ferrying: geïntegreerd systeem voor geassisteerd varen en informatiedeling

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – DAB Vloot

DAB Vloot wil samen met PIO een nieuw zelflerend systeem ontwikkelen dat de schipper van een veerdienst assisteert bij het overvaren, het aanmeren en afmeren en bij het nemen van beslissingen.

Walwarmte

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg

Het project wil het gebruik van slimme meters en digitale dataplatformen om thermische stromen in kaart brengen en concrete ontwerprichtlijnen ontwikkelen voor collectieve installaties.
De digitale watermeter voor een slim, datagedreven waterverbruiksprognose model

WATERDATA - De digitale watermeter voor een slim, datagedreven waterverbruiksprognose model

Initiatiefnemer(s): 

Farys, Pidpa & De Watergroep

Dit project onderzoekt op welke schaal in tijd en ruimte de digitale watermeter data beschikbaar kan gesteld worden in een water data space, om gecombineerd met andere databronnen zoals meteorologie, hydrologie, ruimtelijke ordening, …. een watergebruiksprognose model en andere slimme toepassingen te ontwikkelen.

IPM-expert

Initiatiefnemer(s): 

Inagro

Het project heeft tot doel een applicatie, IPM-expert, te ontwikkelen die de individuele teler gidst bij de implementatie van IPM-strategieën op maat van zijn bedrijf en teelten.

Zuiveren van PFAS-verontreinigd bemalingswater

Initiatiefnemer(s): 

Port of Antwerp-Bruges

Bij grondverzet tijdens de werken in de Antwerpse haven komt er bemalingswater vrij dat verontreinigd is met PFAS. Doel van dit project is om geschikte zuiveringstechnieken voor het bemalingswater te vinden.

PFAS-vrij circulair water

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

In de nabije toekomst zullen de lozingsnormen van PFAS verstrengen, waardoor opgepompt grondwater te hoge PFAS-concentraties bevat om terug te lozen. Hierdoor wordt er een hypotheek gelegd op de circulaire waterprojecten in de stad Antwerpen. In dit project wenst de stad Antwerpen te onderzoeken of d.m.v. fytoremediatie PFAS uit de kringloop wordt verwijderd.

Bio-waste-based gevelbekleding van lokaal organisch afval

Initiatiefnemer(s): 

Dender, Durme, Schelde (DDS) en Verko

DDS en Verko willen voor hun nieuwe kantoor­en personeelsgebouw circulaire gevelbekleding laten ontwikkelen, die gemaakt is van het groenafval dat op hun eigen site toekomt.

Pagina's