Projecten

Filter items
Geautomatiseerde Toegankelijkheidsregistratie

Geautomatiseerde toegankelijkheidsbeoordeling

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter) en Stad Mechelen

Dit project wil de mogelijkheden exploreren voor het automatisch opmeten en in beeld brengen van de toegankelijkheid van gebouwen. Tot op heden gebeurt dit proces manueel en is dit zeer tijdrovend en kosteninefficiënt.

Innovatieve functionaliteiten en AI voor energiebesparing in de publieke sector

Initiatiefnemer(s): 

VEB, HFB en VEA

Er zal nagegaan worden waar artificiële intelligentie kan worden ingezet om o.a. sneller energiebesparingspotentieel te detecteren in publieke gebouwen en of een Software-as-a-Service (SaaS) model een meerwaarde kan bieden.
NXTMobility Incentives

NXTMobility Incentives

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Dit PIO-project beoogt de opzet van een platform waarmee incentives om mobiliteitsgedrag (van bedrijven en burgers) aan te passen snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Het beoogde (open) platform moet incentives die gedragsverandering op vlak van mobiliteit stimuleren centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsdienstenaanbieders, en op die manier ook het beheer (m.i.v. toekenning), de opvolging en de validatie van de incentives vereenvoudigen.
NXTMobility Manager

NXTMobility Manager

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Momenteel is het voor zowel overheden als dienstenaanbieders en mobiliteitsgebruikers moeilijk om inzichten te bekomen in het gebruik en de impact van alle (nieuwe) mobiliteitsoplossingen. De met dit PIO-project beoogde MultiModale MobiliteitsManager (M4), die de mobiliteitsuitdagingen vanuit een overheidsperspectief benadert en integreert met de verschillende platformen/diensten die een overheid moeten ondersteunen (rapportering door de dienstenaanbieders, monitoring, handhaving, integratie, modellering, etc.), moet hen hierbij helpen.
NXTMobility Werven

NXTMobility Werven

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Met dit PIO-project beogen de initiatiefnemers de ontwikkeling van een tool om informatie over werven en inname van het openbaar domein op een efficiëntere manier in te geven, door te geven en te onderhouden.
WAKANDA - WerfAttributen Koppelen met AanNemers’ DigitAal volgsysteem

WAKANDA - WerfAttributen Koppelen met AanNemers’ DigitAal volgsysteem

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Dit PIO-project beoogt de koppeling van de verschillende opvolgsystemen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebruikt om prestaties van aannemers op te volgen, werven op elkaar af te stemmen en realtime data te bekomen, met als doel het bekomen van verrijkte verkeersinformatie ten behoeve van zowel de wegbeheerder (AWV zelf) als de weggebruiker en ook de werfaannemer.
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: innovatie voor persoonlijke (dynamische) en gebiedsdekkende geluidsblootstelling

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Dit project beoogt de ontwikkeling van een toolset voor het in kaart brengen van persoonlijke geluidsblootstelling in Vlaanderen. De gevalideerde toolset zal toelaten persoonlijke (dynamische) geluidsblootstellingsmetingen te implementeren in beleidsonderbouwende meetcampagnes zoals humane biomonitoring en in citizen science projecten.
DigitAALST voor Beter Wonen

DigitAALST voor Beter Wonen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Aalst

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst verhuurders van een woning of appartement om over een conformiteitsattest te beschikken. Om de werklast die de controle van de huurwoningen en de aflevering van de attesten met zich meebrengt, te verminderen is een doorgedreven digitalisering van het proces vereist.
Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Initiatiefnemer(s): 

District 09

Het doel is een laagdrempelige en herkenbare online stedelijke marktplaats te ontwikkelen waar je uit het ruime aanbod van de stedelijke dienstverlening kan bestellen, reserveren en betalen. Deze marktplaats bedient meerdere, onafhankelijk werkende organisaties van Groep Gent.
Ontwikkeling van een conceptueel hydraulisch model voor de stad Antwerpen

Conceptueel hydraulisch model voor stad Antwerpen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen i.s.m. Aquafin

Het project zal een conceptueel hydraulisch model opstellen voor de stad Antwerpen. Daarbij wordt de waterinfrastructuur vereenvoudigd tot de essentie. Zo’n model is sneller en daardoor beter te hanteren, en neemt de ruimtelijke component mee in overweging. Planners en ontwerpers zullen dus sneller een aantal zaken hydraulisch kunnen aftoetsen. Water wordt zo van in het begin meegenomen in elk plan­en ontwerpproces.
Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Initiatiefnemer(s): 

Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Met dit project beoogt Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de ontwikkeling van een mobiele versie van het Brandweer Informatie Centrum (BIC) om zijn brandpreventieve educatie ook buiten het BIC te kunnen aanbieden.
e-infopunt personeel

e-infopunt personeel

Initiatiefnemer(s): 

Stad Gent 

Het project 'E-infopunt personeel' beoogt een slimme tool voor de medewerker door koppelingen te voorzien tussen diverse bestaande applicaties en datasets.
AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

Momenteel beschikt ILVO via zijn living labs, de food pilot, serres, laboratoria en testopstellingen over enorme datastromen afkomstig uit IOT sensors, uit camera’s op machines en drones, uit satellieten en analyseapparatuur. Deze datastromen geraken op dit moment onvoldoende snel verwerkt waardoor er potentieel interessante informatie verloren gaat. ILVO wil de door haar gegenereerde data beter gaan benutten door een innovatief platform te ontwikkelen.
Digitale lerarenkaart

Digitale Lerarenkaart

Initiatiefnemer(s): 

Departement Onderwijs en Vorming (afdeling Communicatie – Klasse)

Klasse wil de Lerarenkaart digitaliseren. Zo kunnen leraren zich makkelijker legitimeren (online en offline) en informeren over het aanbod. Een digitale kaart zorgt ook voor betere gegevensuitwisseling tussen de Lerarenkaart, de voordeelaanbieders en de eindgebruiker, zodat ze samen tot een interessant aanbod komen.
Crossmediaal meetsysteem

Crossmediaal meetsysteem

Initiatiefnemer(s): 

VRT

De ambitie van dit project is om een geavanceerd crossmediaal meetsyteem te bouwen dat een brug slaat tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media.
Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Initiatiefnemer(s): 

Waterbouwkundig Laboratorium

Het Waterbouwkundig Laboratorium ziet de noodzaak om een contactloze en mobiele meettechnologie te ontwikkelen die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiëntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren.

Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Met dit PIO-project beoogt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid de ontwikkeling van een tool voor het inwinnen en beheren van semantische OTL-relaties. Die relaties vormen een essentieel onderdeel van de data over haar weginfrastructuurobjecten (of 'assets') die AWV via het gebruik van de ObjectTypenBibliotheek (OTL) wil verzamelen.
Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust

Het project wil ondernemingen aanzetten tot innovaties voor de verwijdering van drijvend en zwevend vuil in de kustjachthavens. Het is hierbij mogelijk om hun innovaties in reële omstandigheden toe te passen.

Vaartuigen op alternatieve aandrijving en brandstof

Initiatiefnemer(s): 

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg wil een demoproject opzetten om de sector van de binnenvaart te overtuigen van de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstof voor binnenvaartschepen. Ze willen hiervoor ofwel een nieuw te bouwen vaartuig aanschaffen ofwel één van de vaartuigen in hun bezit, laten ombouwen.
‘Regen – het nieuwe goud?’ Nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater

‘Regen – het nieuwe goud?’ Nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater

Initiatiefnemer(s): 

KU Leuven TRANSfarm

Ingegeven door de dreigende waterschaarste in Vlaanderen (beperkte mogelijkheden tot het oppompen van grondwater, toenemende periodes van droogte), wil TRANSfarm met dit project op zijn pilootboerderij de mogelijkheden exploreren om hemelwater, opgevangen in waterbekkens, maximaal te recupereren en ter plaatse te gebruiken voor diverse toepassingen en dit op kleine schaal.

Pagina's