Voordelen voor de overheid

Filter items

De voordelen van innovatieve overheidsopdrachten voor de overheid zijn legio: 

  • de overheid versterkt zijn kennis van de ‘state of the art’ door marktverkenningen en -consultaties;
  • de innovatieve oplossingen zijn potentieel beter en goedkoper doordat de O&O-fase van precommerciële projecten in competitie door meerdere leveranciers wordt uitgevoerd en de (technologische) risico’s bij de eigenlijke aankoop verminderen dankzij de voorafgaande testfase(s);
  • de innovatieve oplossingen sluiten beter aan bij de reële noden en uitdagingen doordat de vraagzijde sterk interageert met de aanbodzijde tijdens het ontwikkelingsproces;
  • de overheid verwerft gebruiksrechten op de resultaten van de O&O-activiteiten, wat niet zo is bij subsidies;
  • innovatieve overheidsopdrachten mobiliseren middelen voor innovatie over alle beleidsdomeinen en niveaus heen;
  • klanten en medewerkers van de overheid zijn meer tevreden dankzij het beter en efficiënter functioneren van de openbare diensten;
  • innovatieve overheidsopdrachten dragen ook structureel bij tot een duurzame overheid

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?