Toolset voor persoonlijke blootstelling burger aan luchtvervuiling

Filter items
Toolset voor in kaart brengen van persoonlijke blootstelling burger aan vervuilende stoffen in buitenlucht
Initiatiefnemer(s): 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en Departement Omgeving, Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (vpo)

Thema: 
Digitalisering
Domein: 
Leefmilieu en ruimtelijke ordening
Contact: 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) & Departement Omgeving, Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (vpo)
Christophe Stroobants
T +32 3 216 61 00

PIO
Corien Struijk
T +32 2 432 42 87

Tabs