Start van uitvoering Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Doel is om een instrument te ontwikkelen om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter, beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een 'evidence-informed' of kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.  

Sport Vlaanderen en Stad Leuven dienden de aanvraag voor dit project in bij PIO in juni 2019. 

In de loop van 2019-2020 werd het project binnen PIO grondig voorbereid met ondersteuning van Addestino (meer info hier), waarna Sport Vlaanderen in het najaar van 2020 de aanbestedingsprocedure kon lanceren. De intensieve onderhandelingen die Sport Vlaanderen met diverse aanbieders voerden begin 2021, leidden uiteindelijk tot gunning van de opdracht aan Cronos Public Services.

Begin augustus 2021 heeft Cronos de vaste set-up geïnstalleerd in Park De Bruul in Leuven. De mobiele set-up zal in oktober 2021 op de Philipssite geïnstalleerd worden.

De Stad Leuven houdt je hier graag op de hoogte.  

De eerste bewegingsdata werden uitgelezen en zullen verder geoptimaliseerd worden in functie van de publieke momenten op het Sportinnovatiecongres op 21 oktober en op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 november 2021.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Rapport voortraject Digitale Lerarenkaart beschikbaar

  22 november 2021

  Het rapport met de resultaten van de behoefte- en marktanalyse, incl. de marktconsultatie, van het project 'Digitale lerarenkaart', is nu beschikbaar.  

 • Vlaamse Waterweg wil met sensoren onderhoud van sluisdeuren kunnen voorspellen

  Vlaamse Waterweg wil met sensoren onderhoud van sluisdeuren kunnen voorspellen

  4 november 2021

  De Vlaamse Waterweg wil met behulp van sensoren voorspellen wanneer sluisdeuren toe zijn aan onderhoud. De grote sluis in Evergem wordt daarom onder het waterpeil uitgerust met technische snufjes. De bijhorende data-analyse helpt om de positie en krachten op de deurvleugels zo nauwkeurig mogelijk in te schatten.

 • Nieuwe opdracht: bepaling persoonlijke geluidsblootstelling 's nachts en effect op gezondheid en slaapverstoring

  27 oktober 2021

  Voor het project Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen is de eerste opdracht bekendgemaakt. Deze richt zich op de case 'Bepaling van de persoonlijke geluidsblootstelling gedurende de nacht en de koppeling met gezondheidseffecten, slaapverstoring en appreciatie van geluid'. U kan het bestek en alle overige info terugvinden via e-Procurement. Offertes moeten op maandag 22 november 2021 om 9.00 ingediend zijn.

 • Resultaten opdracht PIO-project 'Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  De doelstelling van deze opdracht was het ontwikkelen en omschrijven van een concrete methodologie voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Met deze methodologie zou het ecosysteemdienstenconcept geoperationaliseerd kunnen worden in de beleidsuitvoering. De resultaten van deze opdracht zijn nu beschikbaar.

 • Eindrapport voortraject "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen" beschikbaar

  6 oktober 2021

  Dit rapport brengt verslag uit over de behoefte- en marktanalyse voor het project "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen".