Start van uitvoering Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Doel is om een instrument te ontwikkelen om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter, beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een 'evidence-informed' of kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.  

Sport Vlaanderen en Stad Leuven dienden de aanvraag voor dit project in bij PIO in juni 2019. 

In de loop van 2019-2020 werd het project binnen PIO grondig voorbereid met ondersteuning van Addestino (meer info hier), waarna Sport Vlaanderen in het najaar van 2020 de aanbestedingsprocedure kon lanceren. De intensieve onderhandelingen die Sport Vlaanderen met diverse aanbieders voerden begin 2021, leidden uiteindelijk tot gunning van de opdracht aan Cronos Public Services.

Begin augustus 2021 heeft Cronos de vaste set-up geïnstalleerd in Park De Bruul in Leuven. De mobiele set-up zal in oktober 2021 op de Philipssite geïnstalleerd worden.

De Stad Leuven houdt je hier graag op de hoogte.  

De eerste bewegingsdata werden uitgelezen en zullen verder geoptimaliseerd worden in functie van de publieke momenten op het Sportinnovatiecongres op 21 oktober en op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 november 2021.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bezoek PIO op Trefdag Digitaal Vlaanderen

  6 september 2022

  Het govtech-evenement van het jaar, Trefdag Digitaal Vlaanderen, vindt plaats op donderdag 22 september 2022 in Flanders Expo (Gent) met als thema “de kracht van digitale ecosystemen”. Het belooft een boeiende dag te worden met tal van inspirerende sessies, een nog grotere beurs en uiteraard de nodige netwerkmogelijkheden. Ook PIO is van de partij!

 • Rapport voortraject "Vaartuigen op alternatieve aandrijving en brandstof" beschikbaar

  19 augustus 2022

  Het rapport met de resultaten van de behoefte en marktanalyse voor het project "Vaartuigen op alternatieve aandrijving en brandstoffen" is nu beschikbaar.

 • Nieuwe opdracht: ontwikkeling meettechniek adhv POCs voor positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

  20 juli 2022

  Op 20 juli 2022 heeft het Waterbouwkundig Laboratorium van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de selectieleidraad gepubliceerd voor de ontwikkeling van een opstelling voor het opmeten van scheepsbewegingen tijdens sluisnivelleringen a.d.h.v. drie POC's. De kandidatuurstellingen worden verwacht tegen donderdag 1 september 2022, 10:00. Op 17 augustus zal het Waterbouwkundig Labo meer tekst en uitleg geven bij de opdracht. Toelichting van de kandidatuurstellingen wordt eventueel voorzien tussen 5 en 9 september 2022. 

 • Rapport voortraject 'Platform Ongebonden Sporter' beschikbaar

  19 juli 2022

  Het rapport met de resultaten van de behoefte- en marktanalyse, incl. de marktconsultatie van 2 juni 2022, voor het project 'Platform Ongebonden Sporter', is nu beschikbaar.  

 • PIO en Welkom KMO

  19 juli 2022

  Op 21 september nodigt de Vlaamse overheid alle ondernemers en publieke aankopers uit op de WELKOM KMO-beurs. Een dag vol tips en tricks over het bevorderen van deelname van KMO's aan overheidsopdrachten. Ook PIO zal erbij zijn!  Ben je als kmo of als aankoper bij de overheid geïnteresseerd, neem dan kijkje op de Welkom KMO website en schrijf je in voor tal van toelichtingen en ontmoetingen.