Schriftelijke marktconsultatie 'Digitale Mechelenbon'

Filter items
Nieuws
20 februari 2020 tot 11 maart 2020

mechelenbon_banner_1.jpg

Digitale Mechelenbon

Marktconsultatie

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Digitalisering Mechelenbon’ nodigen we aanbieders uit van digitale betaalsystemen, aankoopkaarten of -bonnen en digitale chequesystemen om deel te nemen aan een schriftelijke marktconsultatie.

Hierbij richten we ons in de eerste plaats tot bedrijven die ervaring hebben met het realiseren van een digitaal cheque- of bonnenverkoopkanaal via een webshop.

In tweede orde komen wij ook graag in contact met lokale besturen die geïnteresseerd zijn in ons project en/of die hun ervaring met Mechelen willen delen.

Doel project

Stad Mechelen biedt nu reeds aan inwoners en bezoekers van de stad de (papieren) Mechelenbon aan.

Ter plaatse kunnen bonnen met een waarde van 5, 10 of 20 EUR worden aangekocht. Het verkoopkantoor activeert de bon. De koper kan vervolgens de bon schenken aan een gebruiker. De gebruiker kan met de bon(nen) een aankoop doen bij een aangesloten handelaar aan het systeem in Mechelen. De gebruiker overhandigt de bon aan de handelaar, die vervolgens het unieke nummer op de bon registreert en de bonnen gegroepeerd indient bij de financiële dienst van Mechelen voor uitbetaling.

Mechelen wil via digitalisering het systeem optimaliseren en het ook uitbreidbaar maken (meer gebruikers zoals bijvoorbeeld werknemers van bedrijven in Mechelen).

Mechelen wil minstens volgende stappen digitaliseren:

  • Het verkooppunt is nu louter fysiek. Er wordt gedacht aan een webshop waar de bon kan aangekocht worden (en ev. ook kan opgewaardeerd worden – dit laatste is een optie);
  • De waarde op de bon is nu ondeelbaar: het gebruik is beperkt tot één aankoop in één handelszaak; er wordt gedacht een systeem waarbij één geschonken bon kan gebruikt worden voor meerdere aankopen in meerdere handelszaken. Het systeem moet dus toelaten saldi te registreren.
  • Het terugbetalingssysteem moet vlot en transparant georganiseerd worden met minimale administratieve lasten voor de handelaar en voor de stad. Een eventuele volledige ontzorging van het monitoring en betaalproces is een optie.

Doel marktconsultatie

Via de marktconsultatie wil Stad Mechelen een beter beeld krijgen van het bestaand aanbod op de markt. De Stad heeft reeds een voorstudie gemaakt en ook de toepassingen in andere steden onder de loep genomen.

De uitkomst van de marktconsultatie moet de stad in staat stellen via een overheidsopdracht (een) geschikte oplossing(en) aan te kopen of te laten ontwikkelen. Via de marktconsultatie wil Stad Mechelen een beter beeld krijgen van de technologische mogelijkheden (voor- en nadelen van bijvoorbeeld het werken met een (chip)kaart, een app of een andere waardedrager. Het is de bedoeling om op basis van de antwoorden uit de markt de minimale vereisten van het zogenaamde Minimum Viable Product af te leiden en na te gaan welke opties eventueel ook mogelijk zijn. Mechelen wil ook meer inzicht verwerven in de achterliggende businessmodellen om zo een keuze te maken in het soort aankoopprocedure dat verder zal gevolgd worden (platform ontwikkelen, aankopen als dienst of volledige outsourcing van alle processen). Indien er interesse is bij andere lokale besturen kan eventueel door of voor meerdere besturen gelijktijdig besteld worden.

Je kan meer lezen over het project en deze marktconsultatie in de informatienota_mechelenbon.pdf.

Hoe deelnemen?

Je kan tot en met woensdag 11 maart 2020 deelnemen aan de consultatie via deze online vragenlijst voor bedrijven:
https://docs.google.com/forms/d/1XTjRr4wtumSewBQCo3RI_RrXD-EaZP-g1dAC-iU1hNc/edit?ts=5e343fd2

 

Mechelen wil graag leren van andere lokale besturen die een vergelijkbaar traject hebben gelopen en ook in contact komen met besturen die de invoering van een digitaal bonnensysteem plannen in de toekomst. Mechelen is ook graag bereid een eventuele samenwerking te bespreken. Voor lokale besturen werd een specifieke vragenlijst opgemaakt:
https://docs.google.com/forms/d/1wtUddlaL-df7_JvPx6DwVKiJ8T6EwlWrHPEtxUL1pJs/edit

Deze vragenlijst kan worden ingevuld tot en met woensdag 11 maart 2020. Deelnemers mogen rekenen op terugkoppeling over de resultaten van deze consultatie.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Piet Desiere

Senior beleidsadviseur
0484-947 911