Rapport voortraject "Vaartuigen op alternatieve aandrijving en brandstof" beschikbaar

Filter items
Nieuws
19 augustus 2022

Doel project

De Vlaams Waterweg heeft met dit PIO-project de ambitie om de eigen vloot te verduurzamen en tevens een voortrekkersrol te nemen naar de binnenvaartsector in de groene transitie. Ze wil een demoproject opzetten dat de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstof voor binnenvaartschepen aantoont door één van haar eigen vaartuigen om te bouwen of nieuw te laten bouwen naar een emissieloos vaartuig.

Door de uitvoering van dit project verwacht De Vlaamse Waterweg tot een beoordelingskader te komen dat onder meer aangeeft welke factoren bepalen of de ombouw van een voertuig financieel haalbaar is. En dit met aandacht voor de verschillende alternatieve brandstoffen en aandrijving, het regelgevend kader en de vereisten van aanpassing van de infrastructuur. Het demoproject zal dan zowel de praktijktoets vormen voor dit kader als een voorbeeldfunctie naar de sector toe vervullen. 

Voorbereiding aanbesteding

Om meer inzicht te krijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen te stimuleren, hebben we samen met De Vlaamse Waterweg in februari 2022 Rebel Ports & Logistics/Multi nv aangesteld om de aankoop mee voor te bereiden. Deze voorbereiding bestond in een eerste fase uit een behoefteanalyse. Op basis van de geïdentificeerde randvoorwaarden en het in acht nemen van enkele technische voorwaarden zoals volume en gewicht, werd een eerste selectie van technologieën voor verder onderzoek opgesteld. Er werd gezamenlijk beslist om de alternatieven voor ’T Veerke en Den Engel, twee vaartuigen van De Vlaamse Waterweg, verder te onderzoeken. De resultaten van dit voorbereiden traject zijn beschikbaar in het eindrapport.

Verdere stappen

De resultaten van het voorbereidend traject zullen de basis vormen van de innovatieve overheidsopdracht, welke naar verwachting eind 2022 of begin 2023 zal worden gelanceerd.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87