Rapport voortraject Digitale Lerarenkaart beschikbaar

Filter items
Nieuws
22 november 2021

In het project 'Digitale lerarenkaart', geïnitieerd door Klasse binnen het Departement Onderwijs en Vorming, is het de bedoeling om de bestaande lerarenkaart, waarmee onderwijsprofessionals in Vlaanderen korting krijgen op een ruim aanbod van educatieve, culturele en commerciële partners, te digitaliseren. Een digitalisering van de kaart moet toelaten om onder meer

  • het legitimatieproces gemakkelijker te maken (online en offline)
  • beter en sneller informatie te krijgen over het actuele aanbod van de voordeelaanbieders
  • de ecologische voetafdruk te verkleinen .

Om meer inzicht te verkrijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdaging te exploreren, werd Addestino Innovation Management midden maart 2021 aangesteld.

Addestino voerde eerst een grondige behoefteanalyse uit. In de loop van april-mei-juni 2021 werden workshops georganiseerd met diverse eindgebruikers en stakeholders (o.a. leerkrachten, voordeelaanbieders, enz.) om de functionele kenmerken van de nieuwe lerarenkaart in kaart te brengen en te prioriteren. Vervolgens werden potentieel geïnteresseerde ontwikkelaars en oplossingen in kaart gebracht in voorbereiding op de marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie, die plaatsvond op 28 september 2021, werd nagegaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Klasse, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn. Tegelijkertijd werd informatie ingewonnen over hoe we dit best kunnen uitvragen en formuleren in het bestek. 

De inzichten opgedaan tijdens dit voortraject (resultaten behoefte- en marktanalyse, met inbegrip van de marktconsultatie) zijn nu beschikbaar op de PIO-projectpagina in de vorm van een rapport. 

Bedoeling is dat de inzichten vertaald zullen worden naar een bestek dat we midden 2022 hopen te kunnen publiceren. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?