Project 'Blended platform voor opvoedingsondersteuning' - online bevraging van de markt

Filter items
Nieuws
6 augustus 2019 tot 17 september 2019

Voor het project ‘Blended platform voor opvoedingsondersteuning’ nodigen we samen met CKG De Schommel en PwC, ontwikkelaars en providers van blended platformen en digitale begeleidingsmodules uit om deel te nemen aan een online marktconsultatie. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op bedrijven die ervaring hebben met het realiseren van attractieve, gebruikersgerichte platformen in de zorgsector met integratie van bijvoorbeeld online opdrachten, spellen, chatfunctionaliteit en visueel materiaal. Ook aanbieders van blended platformen in andere sectoren worden uitgenodigd om hun visie te geven.

Doel project

CKG De Schommel biedt thuisbegeleiding aan ouders met opvoedingsvragen. De focus van deze begeleiding ligt op de relaties binnen het gezin en meer bepaald de relatie ouder-kind. Omdat de vraag naar deze begeleiding groot is, ontstaan er lange wachtlijsten. Om ouders die op de wachtlijst staan te helpen wil CKG De Schommel een blended (online + offline) opvoedingsplatform ontwikkelen.

Dit platform moet ouders informatie op maat bieden en hen vooral, op een positieve en enthousiasmerende manier aanzetten tot actie en zelfhulp. Contacten met andere ouders via een forum en met een begeleider van het CKG via bijvoorbeeld chat zijn onderdeel van de oplossing.

De focus van dit project ligt op het ontwikkelen van innovatieve, state-of-the-art functionaliteiten die beantwoorden aan de allernieuwste inzichten op het vlak van motivatie, zelfzorg en opgroeien. De focus ligt minder op het ontwikkelen van content (teksten of filmmateriaal). Er is immers reeds veel informatie rond opvoedingsondersteuning digitaal beschikbaar, maar ze is erg versnipperd. Het platform dient op een open manier informatie te kunnen uitwisselen met andere platformen. 

Doel marktconsultatie

Via de marktconsultatie wil CKG De Schommel een beter beeld krijgen van het bestaand aanbod op de markt. Meer bepaald wordt gekeken naar modules, applicaties en functionaliteiten voor blended begeleiding die herbruikbaar zijn voor het platform. Ook mogelijke koppelingen met bestaande toepassingen en de voorwaarden om te komen tot dynamische uitwisseling van content met andere platformaanbieders zoals bijvoorbeeld www.groeimee.be, www.watwat.be, www.noknok.be enz. zijn van belang.

De uitkomst van de marktconsultatie moet CKG De Schommel in staat stellen om via een overheidsopdracht (een) geschikte oplossing(en) aan te kopen of te laten ontwikkelen. Via de marktconsultatie wil het CKG ook een beter beeld krijgen van het zogenaamde Minimum Viable Product en de fasering van de volledige uitbouw van een platform met alle beoogde functionaliteit.

Meer info

U kan meer lezen over het project en deze marktconsultatie in deze nota: PDF icon marktconsultatie_toelichting_opvoedingsondersteuning

Hoe deelnemen?

U kan tot 17 september 2019 deelnemen aan de consultatie via deze online vragenlijst: marktconsultatie_vragenlijst_opvoedingsondersteuning

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946