Precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten verankerd in Vlaamse regelgeving

Filter items
Nieuws
23 juni 2017
De Vlaamse Regering besliste op 16 juni tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.

Innovatief Aanbesteden

Het concept precommercieel aankopen (PCP) werd in de Vlaamse regelgeving nog nergens vermeld. Dit had tot gevolg dat alle beslissingen inzake het toekennen van middelen bij precommercieel innovatief aankopen op het niveau van de Vlaamse Regering moesten genomen worden.

Dit heeft in het verleden vaak geleid tot belangrijke vertragingen in de besluitvorming van de projecten van Innovatief Aanbesteden.

Het vernieuwde Europese en federale kader voor overheidsopdrachten brengt aanzienlijke verbeteringen. Dit is nu doorvertaald in de Vlaamse regelgevende kaders.

Aanpassing delegatie

De Vlaamse Regering besliste op 16 juni tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.

De Vlaamse ministers hebben voortaan delegatie om de beslissingen te nemen voor de plaatsing van precommerciële opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling tot een bedrag van 2.500.000 euro.

De hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen hebben delegatie gekregen om precommerciële opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling te plaatsen tot een bedrag van 1.200.000 euro. 

Precommercieel aankopen

Het precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten biedt aan overheidsdiensten de mogelijkheid om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen voor hun operationele of strategische noden waarbij ze zowel de kosten als de opbrengsten delen met de leveranciers.

De Vlaamse regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota ‘Innovatieve overheidsopdrachten’ goed (VR 20162810.Doc.1185).  De integratie van het instrument ‘precommercieel aankopen’ in de Vlaamse regelgeving is één van de ondersteunende acties van dit plan van aanpak.  

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946