PIO en de Vlaamse clusters

Filter items
Nieuws
20 juni 2019

Hoe kunnen speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) de handen in elkaar slaan en elkaars werking en dienstverlening versterken?

Dat was het uitgangspunt van een workshop die op 11 juni georganiseerd werd op initiatief van VLAIO - het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 14 van de in totaal 26 clusters tekenden present en wisselden van gedachten met het PIO-team. 

We vatten de belangrijkste conclusies samen.

Ten eerste is het aan de clusters om zichzelf en de innovatieve activiteiten van hun leden ruim bekend te maken bij overheden. Clusters kunnen in principe ook zelf een PIO-aanvraag indienen ter verbetering van hun eigen dienstverlening, maar misschien moet dit niet hun eerste focus zijn. Veeleer dan dat, zijn ze prima geplaatst om publieke organisaties te inspireren tot een PIO-aanvraag en warm te maken voor innovatieve oplossingen die hun leden kunnen aanleveren.  

Ten tweede kunnen clusterorganisaties een belangrijke rol spelen in het stimuleren van hun leden tot deelname aan marktconsultaties georganiseerd door PIO in voorbereiding op een aanbesteding. Tijdens zulke consultaties leren bedrijven de huidige en toekomstige behoeften van overheden kennen, en kunnen ze suggesties geven voor mogelijke oplossingen en hun respectievelijke ontwikkeltrajecten. VLAIO zal daarom de uitnodigingen voor deze PIO-events selectief en gericht aan de juiste clusters blijven bezorgen zodat de clusterorganisaties die verder proactief kunnen verspreiden onder hun geïnteresseerde leden.   

De clusterorganisaties bezitten daarnaast de juiste expertise om ook inhoudelijk bij te dragen aan de marktconsultaties en de voorbereiding ervan. Ze kunnen met kennis van zaken een state-of-the-art opmaken, kennen doorgaans alle relevante spelers, en kunnen de consultants/facilitatoren ook tijdens de workshops inhoudelijk bijstaan.

Ten derde kunnen de clusters ook consortiumvorming faciliteren bij een concrete aanbesteding en hun leden ondersteunen bij het opmaken van de offerte.  De casus van Flanders Bike Valley met 'Cold to Gold' toont aan dat clusters in sommige omstandigheden zelfs als trekker of inschrijver kunnen fungeren. Aangezien samenwerking de rode draad vormt doorheen de activiteiten van clusters, zijn zij een uiterst geschikte partij om consortiumvorming te stimuleren, tussen kleine en grote bedrijven, tussen innovatieve start-ups, gevestigde waarden, … Bij innovatieve aanbestedingen is dit vaak een ‘must’.   

Tot slot kunnen de clusters na oplevering van de innovatieve oplossing(en) ook een rol spelen in de bredere verspreiding (multiplicator effect).

Het inschakelen van de clusters in de PIO-werking lijkt dus een logische stap en een meerwaarde voor beide partijen.    

Presentaties

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?