PIO als 'good practice' bij Interreg

Filter items
Nieuws
16 maart 2022

Het PIO is opgenomen in de “good practice” database van het Interreg Europe Policy Learning Platform!

Experten van het Policy Learning Platform prijzen PIO om zijn rol als katalysator voor publieke organisaties om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en zo de publieke dienstverlening te verbeteren. Het innovatiepotentieel van de overheid wordt nog vaak onderbenut. Dit leidt tot een marktfalen: de nood om de overheid future proof te maken is aanwezig maar het ontbreekt aan middelen en kennis. Het PIO biedt hierop een antwoord door overheden de mogelijkheid te geven om ook hun lange termijn doelen (digitalisering, energietransitie, …) aan te pakken.

We zijn trots om deel te mogen uitmaken van dit platform en onze ervaring en expertise inzake innovatiegericht aankopen te kunnen delen met beleidsmakers over héél Europa.  

Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/) helpt regionale en lokale overheden binnen Europa om beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren door o.a. het delen van goede praktijken.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?