Nieuws

Filter items
 • Nieuws
  Paardenmarkt: eindrapport marktconsultatie beschikbaar
  Gepubliceerd op
  21 december 2019

  Begin oktober verzamelden in Brussel een honderdtal nationale en internationale experts om de mogelijke opties te bespreken hoe een kleine hoeveelheid munitie  van de zandbank ‘De Paardenmarkt’ veilig en efficiënt kan worden opgediept. Het eindrapport van deze marktconsultatie is nu beschikbaar.  

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  16 december 2019

  Het voorbereidend traject voor het project 'Blended opvoedingsondersteuning via een online platform' van CKG De Schommel is afgerond. De resultaten van de gesprekken, bevragingen en marktconsultatie zijn opgenomen in het eindrapport dat PwC opmaakte. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  11 december 2019

  Op 18 september namen een 20-tal bedrijven en kennisinstellingen deel aan de marktconsultatie voor het PIO-project 'Bouw en implementatie van een beroerte-behandelingseenheid'. Het eindrapport, de besproken use cases en de presentaties zijn nu beschikbaar.   

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  15 november 2019

  Voor ons project Duurzaam en gedragen straatlicht te Lembeek, in samenwerking met de Stad Halle en Fluvius, werd voor het luik 'licht' de aankondiging van de opdracht gepubliceerd op 14 november op e-procurement. Gebruikte procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling, in de vorm van een Best Value Procurement. Deadline kandidaatstellingen is 16 december 2019. Start van de opdracht is voorzien voor tweede helft van 2020.

 • Nieuws
  RadarDuaal: interactieve kaart combineert lesplaatsen én werkplekken
  Gepubliceerd op
  30 oktober 2019

  Om werkplekbegeleiders en sectorconsulenten binnen duaal leren een duidelijk beeld te geven van de vraag en het aanbod in duaal leren is er nu de nieuwe toepassing RadarDuaal. De toepassing brengt de leerlingenaantallen en de geografische gegevens van scholen en ondernemingen samen en presenteert zo een uniek beeld op duaal leren.

 • Nieuws
  Paardenmarkt: nationale en internationale experts verzamelen in Brussel
  Gepubliceerd op
  10 oktober 2019

  Vandaag verzamelden in Brussel een honderdtal nationale en internationale experts om de mogelijke opties te bespreken hoe een kleine hoeveelheid munitie  van de zandbank ‘De Paardenmarkt’ veilig en efficiënt kan worden opgediept. “Op termijn willen we daarom wel een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier deze munitiestortplaats veilig en tijds- en kostenefficiënt zou kunnen worden opgeruimd.”

 • Nieuws
  EWRC
  Gepubliceerd op
  7 oktober 2019

  Op woensdag 9 oktober nemen Piet Desiere en An Schrijvers van het PIO-team deel aan de European Week of Regions and Cities. Ze zullen de werking en bijdrage van PIO aan de slimme specialisatiestrategieën rond energie toelichten aan de hand van enkele cases.

   

 • Nieuws
  NTD afbeelding
  Gepubliceerd op
  7 oktober 2019

  Op donderdag 24 oktober neemt PIO deel aan de Nationale Tender Day. Samen met enkele partners verzorgt het PIO-team er een workshop.

   

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  4 oktober 2019

  Het eindrapport van de voorbereidende marktverkenning voor het project ‘Energietransitie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer’ is beschikbaar.

 • Nieuws
  18 nieuwe projecten geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector
  Gepubliceerd op
  12 september 2019

  Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) heeft de lijst van 18 nieuwe projecten bekendgemaakt die zijn geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector. "Opvallend is de sterke deelname vanuit lokale publieke organisaties zoals steden, gemeenten, provincies en intercommunales.”