Nieuws

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  21 december 2018

  Is je onderneming actief in de ontwikkeling van notulenbeheerpakketten voor steden en gemeenten en kan ze ondersteuning bieden voor het gelinkt publiceren van documenten en in het bijzonder van besluiten, dan is deze oproep iets voor jou.

  De testperiode start vanaf deze aankondiging en loopt tot 31 januari 2019.

 • Nieuws
  BeCode Antwerpen eerste groep NEET's groepsfoto
  Gepubliceerd op
  19 december 2018

  Op 13 december 2018 is de eerste groep van Antwerpse NEET's gestart met hun BeCode-opleiding in The Beacon in Antwerpen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  7 december 2018

  De resultaten van de POC's voor het inschatten van de zakelijke materiteit van organisaties met behulp van AI zijn beschikbaar.

 • Nieuws
  Overheidsopdrachten” een voorbeeld voor andere regio’s en federale overheid
  Gepubliceerd op
  4 december 2018

  In een recente Europese benchmarkstudie haalt België een vierde plaats met zijn beleid voor ‘aankopen van innovatie’. Daarmee komt ze net na Finland, Oostenrijk en Nederland. Deze vierde plaats is vooral te danken aan het Vlaamse “Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten” (PIO). De Europese Commissie haalt in het rapport PIO als te volgen voorbeeld aan voor de andere Belgische regio’s en federale overheid.  

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  25 november 2018

  Het PIO-project ‘Blockchain on the Move (BotM)’, een brede samenwerking tussen het Vlaamse en lokale bestuursniveau, ambieert een eerste aanzet om de burger een ‘Zelfbeheerde Identiteit’ (of ‘Self-Sovereign Identity – SSI’) aan te reiken die hij kan gebruiken in zijn (digitale) interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen (bv. nutsbedrijven). De inzet van nieuwe technologieën (o.a. Blockchaintechnologie) en het toekennen aan de burger van eigenaarschap over zijn eigen gegevens staan in BotM centraal. 

 • Nieuws
  Maak nu donderdag kennis met onze 31 digitale projecten
  Gepubliceerd op
  25 november 2018

  Nu donderdag heeft de Trefdag van Informatie Vlaanderen plaats in Gent. Zelf zijn we aanwezig met een stand en presenteren onze 31 digitale projecten van ons Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  22 november 2018

  De resultaten van de behoeftedefiniëring en marktconsultatie zijn beschikbaar.  

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  20 november 2018

  Het bestek voor ons project 'Dataplatform Duaal Leren' is gepubliceerd. We verwachten de offertes tegen 14 december 2018.

 • Nieuws
  PIO sluit samen met VDAB, Impact Capital en BeCode eerste Vlaamse "Social Impact Bond" af
  Gepubliceerd op
  23 oktober 2018

  Een "Social Impact Bond" is een een innovatief financieel samenwerkingsmodel met een sociaal doel. Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is. In dit concreet geval investeert sociaal investeerder Impact Capital middelen in BeCode, een organisatie die kwetsbare jongeren gratis een opleiding tot webontwikkelaar aanbiedt. Voor elke jongere die een job vindt, betalen VDAB en PIO de kost, met interest, terug.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  9 oktober 2018

  Na het verspreiden van het opdrachtdocument voor een precommerciële aankoop (29/9/2018) en de informatiesessie voor geïnteresseerde partijen (4/10/2018), mogen de offertes ingediend worden.