Opstart ‘Blockchain on the Move’

Filter items
Nieuws
25 november 2018

Het PIO-project ‘Blockchain on the Move (BotM)’, een brede samenwerking tussen het Vlaamse en lokale bestuursniveau, ambieert een eerste aanzet om de burger een ‘Zelfbeheerde Identiteit’ (of ‘Self-Sovereign Identity – SSI’) aan te reiken die hij kan gebruiken in zijn (digitale) interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen (bv. nutsbedrijven). De inzet van nieuwe technologieën (o.a. Blockchaintechnologie) en het toekennen aan de burger van eigenaarschap over zijn eigen gegevens staan in BotM centraal. 

Naast de SSI willen de BotM-initiatiefnemers ook het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken. Binnen dat concept kan de burger via zijn SSI zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Een eerste toepassing (of ‘use case’) die voor de digitale kluis zal worden uitgewerkt, is het ‘verhuisproces’. In die use case zal de burger het complexe administratieve verhuisproces geheel digitaal kunnen doorlopen met zijn SSI. 

De eerste BotM-projectfase, de eigenlijke ontwikkeling van de SSI-bouwsteen, gaat nu van start. In een tweede fase zal de use case ‘verhuisproces’ worden uitgewerkt. 

Meer info op http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/blockchain-move 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06