Opdracht voor evaluator van piloten rond 'slimme luiers' voor Incontinentiezorg 2.0

Filter items
Nieuws
30 september 2020

Met het project 'Incontinentiezorg 2.0' willen we samen met vzw Zorg-Saam ZKJ de mogelijkheden onderzoeken die slimme luiers kunnen bieden in de residentiële ouderenzorg.

Uit het voortraject ondersteund door Addestino Innovation Management is gebleken dat er op de markt al diverse oplossingen (slimme luiers, sensoren, ed meer) bestaan die een antwoord kunnen bieden op de behoeften van vzw Zorg-Saam. Niettemin rijst er twijfel over de maturiteit en performantie van de oplossingen in de praktijk en hoe die het best ingebed kunnen worden in het dagdagelijkse incontinentiebeleid van woonzorgcentra. Daarom is het raadzaam om één of meerdere piloten op te zetten. Pas in een reële setting kan gevalideerd worden of de technologie daadwerkelijk een meerwaarde betekent voor zorgvrager en zorgverstrekker. 

Om tot een objectieve definiëring en evaluatie van de pilootopstellingen te komen, wenst Zorg-Saam een neutrale evaluator aan te stellen met o.a. volgende taken: 

  • Definiëren van pilootopstelling 
  • Opstellen van evaluatiekader
  • Advies bij selectie van deelnemende piloten 
  • Evaluatie pilootopstellingen
  • Rapporteren van de resultaten

Het bestek is hier te vinden. Offertes worden verwacht tegen 27 oktober 2020.

PDF icon Zorgsaam_Incontinentiezorg2.0_Bestek_Evaluator.pdf

Het is de bedoeling dat de evaluator hiertoe de inzichten uit het voortraject benut. Die werden vervat in een rapport dat beschikbaar is op de PIO-projectpagina.   

Eens de evaluator aangesteld is, en er door de evaluator duidelijkheid gecreëerd wordt over de opzet van de piloten en hoe ze objectief geëvalueerd en met elkaar vergeleken kunnen worden, kan dan een oproep tot deelname uitgestuurd worden naar de leveranciers. Deze oproep naar de leveranciers is voorzien voor begin december 2020. 

Wie meer informatie wenst over de opdracht, kan zich inschrijven voor een online infosessie op vrijdag 9 oktober 2020 van 13:30 tot 14:30 per e-mail naar Filip VanDaele, bij voorkeur voor 5 oktober 2020. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99