Opdracht monitoren sport en beweging met IoT voor Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
5 oktober 2020

 

Voor ons project Smart Sporting Cities rond het monitoren van sport en beweging in de publieke ruimte met behulp van Internet-of-Things-toepassingen, in samenwerking met Sport Vlaanderen en de Stad Leuven, werd de selectieleidraad op 5 oktober op e-procurement gepubliceerd. We verwachten de kandidatuurstellingen ten laatste op donderdag 5 november, 09h00. De ontvankelijke kandidaten worden verwacht hun kandidatuurstelling te komen 'pitchen' op 9 of 13 november (back-up). 

PDF icon selectieleidraad_smart_sporting_cities.pdf

De doelstelling van dit project is om sport en bewegen te meten in de publieke ruimte aan de hand van IoT-toepassingen. Dit moet het mogelijk maken om sportparticipatie op een microlokaal niveau beter in kaart te brengen. Daarbij ligt de focus op IoT-toepassingen die geen engagement of deelname vragen van een sporter, beweger of bezoeker van de openbare ruimte.

Concreet willen we op twee locaties in Leuven de diversiteit aan beweegpraktijken (wandelen, lopen, yoga, urban fitness, voetbal, frisbee,…) monitoren. Daarbij willen we de kracht van verschillende IoT-toepassingen exploreren, piloteren en valideren, startend in de lente van 2021.

De proefopstellingen zouden moeten leiden tot maximale kennisopbouw en ultiem moeten bijdragen aan een draaiboek rond het monitoren van sport en beweging op basis van IoT-toepassingen. Sport Vlaanderen kan dit draaiboek vervolgens ter beschikking stellen aan gemeenten, steden en andere partners, zodat zij zelf gerichte meetcampagnes rond beweging kunnen opzetten om na te gaan of hun beleidsacties het juiste effect hebben en zo een beter sport- en beweegbeleid uit kunnen stippelen naar de toekomst toe.

De plaatsing van de opdracht werd grondig voorbereid in samenwerking met Addestino Innovation Management. Het verslag over dit voortraject is hier beschikbaar. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99