Nieuwe opdracht: Omgevingsgeluid in Vlaanderen: PoC meetnet van sensoren

Filter items
Nieuws
19 oktober 2022

Voor het project Omgevingsgeluid in Vlaanderen is een tweede opdracht bekendgemaakt. Het Vlaams Planbureau voor Omgeving wil via deze opdracht een Proof of Concept (PoC) opzetten voor het uitrollen van een meetnet van sensoren in een citizen science project. Dit citizen science project heeft als uiteindelijk doel om enerzijds het omgevingsgeluid in Vlaanderen in kaart te brengen, met inbegrip van het classificeren van de geluidsbronnen in de (leef)omgeving, en anderzijds de appreciatie van dat omgevingsgeluid te capteren. De inzichten uit deze PoC worden in een concreet plan van aanpak uitgewerkt. Dit draaiboek moet in een latere fase uitgerold kunnen worden naar een grotere populatie i.h.k.v. een uitgebreid citizen science project waarbij enerzijds aan de hand van semi-permanente meettoestellen de omgevingsblootstelling op een meer (zoveel als mogelijk) gebiedsdekkende manier in kaart wordt gebracht en anderzijds d.m.v. een bevragingstool de geluidsappreciatie in Vlaanderen op grote schaal wordt gemonitord.

U kan het bestek terugvinden via e-Procurement. De uiterste indiendatum van de offertes is 7 november 2022 -10.00u.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87