Nieuwe opdracht: kwaliteit bermgras

Filter items
Nieuws
10 augustus 2020

Uit het voortraject van het project "Bermgras als grondstof voor de productie van papier" bleek dat meer inzicht in de kwaliteit van het bermmaaisel nodig is als één van de eerste stappen richting valorisatie van bermgras. Natuurinvest, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg (DVW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), hebben hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde gelanceerd. Het doel van deze opdracht is om de kwaliteit van berm- en natuurmaaisel na te gaan en te onderzoeken of natuurmaaisel (van ANB), wegbermmaaisel van AWV en maaisel langs waterlopen (van DVW) wezenlijk van elkaar verschillen..

Het opdrachtdocument "Opdracht kwaliteitsanalyse van berm- en natuurmaaisel met het oog op raffinage en verdere valorisatie" kunt u op de projectpagina terugvinden. De offertes dienden voor vrijdag 28 augustus, 14u00 ingediend te zijn.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?