Nieuwe opdracht: bepaling persoonlijke geluidsblootstelling 's nachts en effect op gezondheid en slaapverstoring

Filter items
Nieuws
27 oktober 2021

Voor het project Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen is de eerste opdracht bekendgemaakt. Doel van deze opdracht is het uitwerken van een plan van aanpak voor de use case ‘Het bepalen van de persoonlijke geluidsblootstelling gedurende de nacht en dit koppelen aan gezondheidseffecten, slaapverstoring en appreciatie van geluid’ en deze valideren en optimaliseren via een pilootproject met herhaalde metingen bij een beperkt aantal gebruikers. Dit plan van aanpak moet in een latere fase concreet en op grotere schaal kunnen uitgerold worden in o.m. de volgende cyclus van het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma. 

U kan het bestek en alle overige info terugvinden via e-Procurement. Offertes moeten op maandag 22 november 2021 om 9.00 ingediend zijn via e-Tendering. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?