Europees Parlement investeert in spraak- en vertaaltechnologie

Filter items
Nieuws
8 augustus 2019

Een jaar geleden lieten we samen met het Vlaams Parlement drie Proof-of-Concepts rond spraaktechnologie ontwikkelen voor één van onze projecten. Omdat de resultaten van de POC's onder de verwachtingen bleven en de verdere ontwikkeling nog veel tijd en middelen zou vergen, besliste het Vlaams Parlement toen om het project stop te zetten.

Het Europees Parlement zet dit traject nu - bij wijze van spreken - verder en investeert in de ontwikkeling van een innovatieve 'Live Speech to Text and Machine Translation Tool' voor 24 talen. De opdracht werd recent op TED (Tenders Electronic Daily) gelanceerd. Het budget bedraagt 3 miljoen euro excl. btw.

Als procedure heeft het Europese Parlement gekozen voor een Innovatiepartnerschap. Doel is om tot een raamakkoord te komen met maximum drie begunstigden.

De procedure verloopt in twee fasen: Een fase van selectie (3 tot 5 deelnemers) en een fase van gunning (max. 3). De kandidaturen (aanvragen tot deelneming, fase 1) worden verwacht tegen 27 september 2019, 12h00. De uitnodigingen tot indiening van offertes (tweede fase) zullen idealiter verstuurd worden op 2 december 2019. Sluiting van het raamakkoord is voorzien voor april 2020.

Titel aanbesteding: Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages. Referentienummer: EP/TRAD/2019/LSTT

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?