Eindrapport voortraject 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen' beschikbaar

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

In het project 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen', geïnitieerd door het Waterbouwkundig Laboratorium, is het de bedoeling om een contactloze en mobiele meettechnologie te laten ontwikkelen die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiëntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren. 

Om meer inzicht te verkrijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdaging, werd Verhaert - Masters in Innovation aangesteld. Verhaert voerde een grondige behoefte- en marktanalyse uit en begeleidde op 15 juni 2021 een marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie werd nagegaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van het Waterbouwkundig Labo, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn. Tegelijkertijd werd informatie ingewonnen over hoe we dit best uitvragen en formuleren in het bestek. 

De inzichten opgedaan tijdens dit voortraject (resultaten behoefte- en marktanaluse, met inbegrip van de marktconsultatie) zijn nu beschikbaar op de PIO-projectpagina in de vorm van een eindverslag. 

Bedoeling is dat de inzichten vertaald zullen worden naar een bestek dat we eind 2021 of begin 2022 hopen te kunnen publiceren. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?