Eindrapport voortraject 'Crossmediaal meetsysteem'

Filter items
Nieuws
18 mei 2022

Het voorbereidend traject voor het PIO-project 'Crossmediaal meetsysteem', geïnitieerd door de VRT richtte zich op twee zaken: het in kaart brengen van de 'as is'-situatie binnen de VRT en een eerste analyse van de noden en vereisten van een nieuw te ontwikkelen meetsysteem. Omdat de ontwikkeling van een crossmediaal meetsysteem niet alleen voor de VRT maar ook voor de overige Vlaamse mediaspelers van groot belang kan zijn, heeft de Vlaamse Regering beslist om ook in het kader van het Relance programma te investeren in een innovatief crossmediaal meetsysteem en dit in nauw overleg met een groep van afgevaardigden van de verschillende Vlaamse mediaspelers. Deze groep zou dan op zijn beurt in het PIO voortraject betrokken worden bij het opstellen en prioriteren van de innovatieve functionaliteiten van het systeem. 

Het samenstellen van de werkgroep is uiteindelijk uitgegroeid tot de vorming van een consortium, het  XMC, met als doel het opstellen van een crossmediaal meetsysteem. In deze context is geoordeeld dat de verderzetting van het PIO 'Crossmediaal meetsysteem' beter in dit grotere geheel van XMC zou verlopen dan als apart initiatief.  

We kunnen wel stellen dat het PIO-voortraject ertoe heeft bijgedragen om het aspect ‘crossmediaal meten‘ binnen het Relance-initiatief te versnellen en te verbreden naar het ruime Vlaamse medialandschap en dat het een aanzet is voor verdere discussie en projectplanning in functie van het XMC meetsysteem. 

Het voortraject werd begeleid door Addestino Innovation Management. Het verslag van deze begeleiding kan u hier terugvinden: PDF icon pio_-_vrt_-_crossmediaal_meetsysteem_-_eindverslag.pdf

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?