Aangepaste indiendatum opdracht 'Online platform voor opvoedingsbegeleiding'

Filter items
Nieuws
8 september 2020

CKG De Schommel heeft midden juli 2020 de selectieleidraad op e-notification gepubliceerd voor haar project 'Blended opvoedingondersteuning via een online platform'. Deze selectieleidraad bevat de nodige achtergrondinformatie en sjablonen voor potentieel geïnteresseerde kandidaten voor de ontwikkeling, creatieve design en implementatie van een blended begeleidingsplatform voor ouders met opvoedingsvragen.

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is een tweestapsprocedure. In een eerste stap worden potentiële uitvoerders uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van de opdracht. In een tweede stap ontvangen de geselecteerde kandidaten het volledige bestek, waarop zij een offerte kunnen indienen. Na onderhandelingen wordt hen gevraagd een 'best and final offer' in te dienen op basis waarvan de opdracht kan gegund worden. 

De periode voor het indienen van kandidaturen voor deelname aan de procedure werd verlengd tot maandag 5 oktober 2020, 10.00u via e-tendering

Alle documenten (selectieleidraad, aanvraag tot deelneming, ..) zijn beschikbaar op e-notification

De opdracht bestaat uit 2 percelen:

 • Perceel 1 omvat het ontwikkelen, implementeren, hosten en onderhouden van een platform met basisfunctionaliteiten.  
 • Perceel 2 omvat het creatieve design en de technische aanmaak van assets (infographic, afbeelding, tekening, animatie, gif, video, online spel, printbare oefeningen, apps…) die op het platform kunnen worden geplaatst. De pedagogische content van deze oefeningen, spellen, advies voor ouders enz. zal worden aangeleverd door CKG De Schommel. Die content is immers afgestemd en complementair met de methodieken en werkvormen die worden ingezet tijdens de thuisbegeleiding.
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • PIO neemt deel aan Trefdag Digitaal Vlaanderen

  22 oktober 2020

  Op donderdag 26 november 2020 zal je PIO kunnen treffen op de virtuele beursvloer van Digitaal Vlaanderen. Kom zeker eens een kijkje nemen en leer meer over wat PIO voor jouw organisatie kan betekenen. Meer info over de Trefdag Digitaal Vlaanderen vind je via deze link.

 • Opdracht voor ontwikkeling online marktplaats Stad Gent

  16 oktober 2020

  Samen met de Stad Gent en Digipolis zijn we op zoek naar een partner voor de ontwikkeling van een laagdrempelige online marktplaats waarop de burger een divers aanbod van producten en diensten kan bekijken, selecteren en betalen. Deadline: 13 november 2020. Online pitch: 25 november 2020. 

 • Lancering Mechelenbon

  7 oktober 2020

  Stad Mechelen diende een project in bij PIO om de papieren Mechelenbon die kon verzilverd worden in meer dan 200 Mechelse zaken te vervangen door een digitale oplossing die voor de schenker, ontvanger en handelaar als zeer eenvoudig wordt ervaren. Sinds 1 oktober is de vernieuwde Mechelenbon digitaal beschikbaar.

 • Eindrapport 'CATE – Continuous Auditing based on Technological Evolution and Data Mining' beschikbaar

  7 oktober 2020

  Het eindrapport van het voortraject van het project ‘CATE – Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and Data Mining)’ geïnitieerd door de Vlaamse Auditautoriteit (VAA) en begeleid door Addestino Innovation Management is nu beschikbaar. 

 • Opdracht monitoren sport en beweging met IoT voor Smart Sporting Cities

  5 oktober 2020

  De selectieleidraad voor het monitoren van sport en bewegen in de publieke ruimte in Leuven via Internet-of-Things-toepassingen is gepubliceerd. Deze overheidsopdracht kadert binnen het project 'Smart Sporting Cities'. 

  De kandidatuurstellingen worden verwacht tegen donderdag 5 november, 09h00.