Abonneren op RSS - Innovatieve overheidsopdrachten

Innovatieve overheidsopdrachten

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
22 april 2021

Werk je voor de Vlaamse overheid en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Het PIO-team is op zoek naar versterking. Op korte termijn wensen we twee programmamedewerkers aan te trekken via tijdelijke interne mobiliteit. Zowel contractuele als statutaire ambtenaren van rang A1 en A2 kunnen kandideren. De vacature staat open tot 19 mei 2021.

Nieuws
Gepubliceerd op
6 april 2021

Voor het project CATE ‘Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and data mining’ zijn we samen met de Vlaamse Audit Autoriteit (VAA) op zoek naar partners om het auditproces van de VAA voor de Europese structuurfondsen integraal te herdenken met behulp van AI, machine learning en data mining.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 april 2021

Het eindrapport in het kader van het project 'Klimaat- en energieneutrale Pluimveestal' van ILVO en begeleid door Addestino is nu beschikbaar. Samenvattende conclusies van het voortraject zullen ILVO helpen bij het opmaken van de opdrachtdocumenten.  

Nieuws
Gepubliceerd op
1 april 2021

De PoC Opbrengstbepaling, ontwikkeld door VITO, binnen het Capsat-project werd opgeleverd. De eerste resultaten maken duidelijk dat satellietgegevens inderdaad aangewend kunnen worden om oogsten correct in te schatten met behulp van AI. Wel is het nodig om in de toekomst in te zetten op het verzamelen van meer en betere opbrengstdata. 

Nieuws
Gepubliceerd op
24 maart 2021

In het Europese project procuRE hebben zes steden (Barcelona, Porto, Velenje, Nurenberg, Eilat en Instanbul) de krachten gebundeld om samen te investeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transitie naar 100% hernieuwbare energievoorziening in gebouwen. In de komende maanden organiseren ze een reeks van acht open marktconsultaties. Het totale budget van het project voor de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten bedraagt ruim 7 miljoen euro.

Nieuws
Gepubliceerd op
17 maart 2021

VVSG wil in kaart brengen hoe steden en gemeenten de mogelijkheden van innovatieve overheidsopdrachten toepassen. Daarom organiseert VVSG een bevraging bij de lokale besturen. Bedoeling is om meer inzicht te verwerven in de huidige aanpak en op basis daarvan een gedragen standpunt en visie uit te bouwen. Ook PIO zal hiervan kunnen leren en de aanpak nog beter afstemmen op de noden van de besturen en administraties.

Nieuws
Gepubliceerd op
16 maart 2021

Als eerste stap in het traject naar de valorisatie van bermgras is de kwaliteit van het bermgras De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Wegen en Verkeer geanalyseerd. Eurofins heeft een 75-tal stalen van bermgras op verschillende locaties in Vlaanderen geanalyseerd op zwerfvuil, voederwaarde-parameters en zware metalen.

Nieuws
Gepubliceerd op
11 maart 2021

Op 11 maart organiseerden we een infosessie voor de PIO 'Oproep 2021'. Een aantal van onze PIO-projecten kwamen daarin uitgebreid aan bod. Wil je een insider's view krijgen in hoe een PIO-traject concreet kan verlopen en hoe andere overheden de PIO-begeleiding ervaren? De slides en opnames zijn beschikbaar op onze website. 

Nieuws
Gepubliceerd op
23 februari 2021

Op 10 maart 2021 organiseert de Europese Commissie, in samenwerking met o.a. PIO, een webinar rond innovatieve overheidsopdrachten met als titel: 'Hoe Agile & Smart KMO-bedrijven aantrekken bij innovatieve overheidsopdrachten? Overheidsinkopers en innovatieve KMO's delen hun visie'

Nieuws
Gepubliceerd op
9 februari 2021

Maak kennis met de 3 projecten die we selecteerden binnen onze oproep ‘Circulaire economie en energietransitie’. Samen met de 12 andere projecten die 2020 opleverde, vormen ze een sterke aanvulling van onze PIO-projectportfolio.

Pagina's