Abonneren op RSS - Innovatieve overheidsopdrachten

Innovatieve overheidsopdrachten

Filter items
Nieuws
PIO: aankondiging van opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties
Gepubliceerd op
8 september 2017

Het Departement EWI wenst in de loop van 2017, 2018 en 2019 over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.

Nieuws
Hydrografisch peilen
Gepubliceerd op
4 september 2017

In 2013 werd een marktconsultatie georganiseerd voor het project Hydrografisch Peilen binnen het toenmalige programma Innovatief Aanbesteden. Er kon toen geen aanbesteding opgestart worden. Dit zal nu gebeuren binnen het PIO. Vooraleer de precommerciële aanbesteding te publiceren willen we de uitgangspunten valideren en informatie verzamelen over nieuwe technologische ontwikkelingen. Hiervoor voeren we een open marktconsultatie uit onder de vorm van een online survey.

Nieuws
Vooraankondiging tweede PIO-oproep voor projectvoorstellen
Gepubliceerd op
7 juli 2017

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) lanceert op woensdag 27 september 2017 zijn tweede oproep voor projectvoorstellen. Bij de lancering van de tweede oproep organiseren we eveneens een infosessie.

Nieuws
Gepubliceerd op
23 juni 2017

An Schrijvers, beleidsadviseur bij VARIO, zal vanaf augustus het team van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) komen versterken. Daarmee komt het PIO-kernteam op volle kracht.

Nieuws
Gepubliceerd op
23 juni 2017

Op vrijdag 16 juni kwamen (een 100-tal) beleidsmakers, experten en aankopers uit de publieke sector bij elkaar in de Square in Brussel om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen over het aankopen van innovatieve oplossingen. Zowel grotere Europese, als kleinere nationale cases kwamen aan bod en toonden de mogelijkheden van innovatieve overheidsopdrachten. 

Nieuws
Precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten verankerd in Vlaamse regelgeving
Gepubliceerd op
23 juni 2017

Het concept precommercieel aankopen (PCP) werd in de Vlaamse regelgeving nog nergens vermeld. De Vlaamse Regering besliste op 16 juni tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.

Nieuws
Succesvolle eerste oproep Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Gepubliceerd op
16 juni 2017

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) zorgt voor begeleiding en cofinanciering van uw innovatieve ideeën. Van 18 april tot 15 juni 2017 liep een eerste oproep voor projectvoorstellen. In totaal werden er 18 aanvragen voor begeleiding en cofinanciering ingediend.

Nieuws
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) ondersteunt Green Deal Circulair Aankopen
Gepubliceerd op
11 juni 2017

Samen met meer dan 130 deelnemende bedrijven en organisaties ondertekende het PIO de ‘Green Deal Circulair Aankopen’. Circulair Aankopen is een nieuwe manier van aankopen die zich richt op maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en minimaal waardeverlies.

Nieuws
Succesvolle eerste kennismaking met Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Gepubliceerd op
8 mei 2017

Vorige week mochten we een zeventigtal deelnemers begroeten op onze eerste infosessie Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Men maakte kennis met de lopende oproep voor projectvoorstellen van het PIO-programma. Daarnaast gaven enkele pioniers  inspirerende voorbeelden van innovatieve overheidsopdrachten. 

 

Nieuws
Oproep Innovatieve overheidsopdrachten
Gepubliceerd op
20 april 2017

Denkt u er soms aan om innovatieve oplossingen aan te kopen of te ontwikkelen, maar weet u niet precies hoe er aan te beginnen?

Dan heeft de Vlaamse overheid goed nieuws voor u. Vanaf heden kunt u terecht bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid voor begeleiding en cofinanciering van uw innovatieve ideeën.

Momenteel loopt er een oproep van 18 april tot 15 juni 2017.

Pagina's