Nieuws

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 juni 2020

  Voor het project Turing werd vorige week de selectieleidraad gepubliceerd. Kandidaturen worden verwacht tegen 30 juni 2020, 10:00.

 • Nieuws
  Maak kennis met de zeven nieuwe innovatieve overheidsopdrachten
  Gepubliceerd op
  2 juli 2020

  Onze oproep van mei 2020 heeft alweer een aantal mooie, uitdagende projecten opgeleverd. Maak hier kennis met de zeven nieuwe innovatieve overheidsopdrachten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 juni 2020

  Het eindrapport dat verslag uitbrengt over het voorbereidingstraject voor het project Elsa is beschikbaar. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 juni 2020

  Op vrijdag 29 mei gaf de Vlaamse Regering zijn fiat aan het vernieuwde Plan van Aanpak 2020-2023 voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). 

  Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de organisatie van een jaarlijkse thematische oproep gericht op transversale doelstellingen van de Vlaamse Regering. Voor 2020 is gekozen voor de transversale thema’s Circulaire Economie en Energietransitie. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  1 juni 2020

  Op 11 maart 2020 werd er rond het thema ‘Circulaire sleufsilo's’ een marktconsultatie georganiseerd in samenwerking met ILVO en consultancybureau Verhaert om vraag- en aanbodzijde samen te brengen. Het eindrapport over het voorbereidingstraject en de marktconsultatie is beschikbaar.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  14 mei 2020

  Samen met het Waterbouwkundig Laboratorium (WBL) en onder de begeleiding van het consultancybureau Addestino werd in het voorjaar 2020 de behoefte in het kader van het project scherper gesteld. Het eindrapport over het voorbereidingstraject en de marktconsultatie is vanaf nu beschikbaar.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  8 mei 2020

  IGEMO en de Stad Mechelen willen een (digitaal) dynamisch platform voor energetische renovaties ontwikkelen waarop particulier en aannemer elkaar makkelijk vinden (E-RenoZone). Er zijn diverse functionaliteiten mogelijk op een dergelijk platform. Graag willen we de meest wenselijke functionaliteiten identificeren. Ben jij een professional in de renovatiesector? Of heb jij net een renovatie uitgevoerd, of staat er één op je planning? Neem dan deel aan onze online bevraging. Dit kan tot vrijdag 22 mei.

 • Nieuws
  Aanbesteding 'Digitale Mechelenbon'
  Gepubliceerd op
  1 mei 2020

  Stad Mechelen heeft op 29 april een opdracht gelanceerd voor de 'Ontwikkeling, digitalisering en implementatie van een systeem van geschenkbonnen ter ondersteuning van de lokale economie - "de digitale Mechelenbon", inclusief het flexibel ondersteunen van tijdelijke acties en campagnes'. Er is gekozen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure . Geïnteresseerden kunnen hun offerte indienen tot 25 mei 2020 om 10.00u.

 • Nieuws
  Digitale Mechelenbon: eindrapport voortraject nu beschikbaar
  Gepubliceerd op
  22 april 2020

  In de periode november 2019 – april 2020 is een voortraject uitgevoerd voor het project 'Digitale Mechelenbon' om de randvoorwaarden en marktmogelijkheden te verkennen voor een goede omschakeling van de huidige papieren Mechelenbon naar een meer innovatieve en future proof ‘digitale Mechelenbon’. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  17 april 2020

  De haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie voor ons project Duurzaam Gedragen Straatlicht in Halle is beschikbaar.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.