Abonneren op RSS - 2021

2021

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
21 april 2021

De Europese Innovatieraad nodigt aankopers uit om zich kandidaat te stellen voor de 'Europese innovatieprijzen voor aankoop'. 

Nieuws
Gepubliceerd op
21 april 2021

EAFIP, het 'European Assistance for Innovation Procurement Initiative', biedt aan publieke organisaties gratis hulp bij innovatieve ICT aankooptrajecten. 

Nieuws
Gepubliceerd op
22 april 2021

Werk je voor de Vlaamse overheid en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Het PIO-team is op zoek naar versterking. Op korte termijn wensen we twee programmamedewerkers aan te trekken via tijdelijke interne mobiliteit. Zowel contractuele als statutaire ambtenaren van rang A1 en A2 kunnen kandideren. De vacature staat open tot 19 mei 2021.

Nieuws
Gepubliceerd op
6 april 2021

Voor het project CATE ‘Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and data mining’ zijn we samen met de Vlaamse Audit Autoriteit (VAA) op zoek naar partners om het auditproces van de VAA voor de Europese structuurfondsen integraal te herdenken met behulp van AI, machine learning en data mining.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 april 2021

Het eindrapport in het kader van het project 'Klimaat- en energieneutrale Pluimveestal' van ILVO en begeleid door Addestino is nu beschikbaar. Samenvattende conclusies van het voortraject zullen ILVO helpen bij het opmaken van de opdrachtdocumenten.  

Evenement
evenement: 
7 mei 2021

Voor het project 'Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)' nodigen wij samen met Brandweer Zone Antwerpen (BZA) bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met het bouwen, customiseren of integreren van Learning Management Systemen (LMS) en eveneens op bedrijven of organisaties die ervaring hebben in het aanleveren van tools om boeiende, interactieve inhoud voor een LMS mee te creëren. De beoogde toepassing moet toelaten om inhoud aan een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken en toch een state-of-the-art ervaring te bieden, bv. door middel van niet-lineaire video in een Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR) vorm.

Nieuws
Gepubliceerd op
1 april 2021

De PoC Opbrengstbepaling, ontwikkeld door VITO, binnen het Capsat-project werd opgeleverd. De eerste resultaten maken duidelijk dat satellietgegevens inderdaad aangewend kunnen worden om oogsten correct in te schatten met behulp van AI. Wel is het nodig om in de toekomst in te zetten op het verzamelen van meer en betere opbrengstdata. 

Nieuws
Gepubliceerd op
24 maart 2021

In het Europese project procuRE hebben zes steden (Barcelona, Porto, Velenje, Nurenberg, Eilat en Instanbul) de krachten gebundeld om samen te investeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transitie naar 100% hernieuwbare energievoorziening in gebouwen. In de komende maanden organiseren ze een reeks van acht open marktconsultaties. Het totale budget van het project voor de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten bedraagt ruim 7 miljoen euro.

Nieuws
Gepubliceerd op
17 maart 2021

VVSG wil in kaart brengen hoe steden en gemeenten de mogelijkheden van innovatieve overheidsopdrachten toepassen. Daarom organiseert VVSG een bevraging bij de lokale besturen. Bedoeling is om meer inzicht te verwerven in de huidige aanpak en op basis daarvan een gedragen standpunt en visie uit te bouwen. Ook PIO zal hiervan kunnen leren en de aanpak nog beter afstemmen op de noden van de besturen en administraties.

Nieuws
Gepubliceerd op
16 maart 2021

Als eerste stap in het traject naar de valorisatie van bermgras is de kwaliteit van het bermgras De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Wegen en Verkeer geanalyseerd. Eurofins heeft een 75-tal stalen van bermgras op verschillende locaties in Vlaanderen geanalyseerd op zwerfvuil, voederwaarde-parameters en zware metalen.

Pagina's