Abonneren op RSS - 2018

2018

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
21 december 2018

Is je onderneming actief in de ontwikkeling van notulenbeheerpakketten voor steden en gemeenten en kan ze ondersteuning bieden voor het gelinkt publiceren van documenten en in het bijzonder van besluiten, dan is deze oproep iets voor jou.

De testperiode start vanaf deze aankondiging en loopt tot 31 januari 2019.

Nieuws
BeCode Antwerpen eerste groep NEET's groepsfoto
Gepubliceerd op
19 december 2018

Op 13 december 2018 is de eerste groep van Antwerpse NEET's gestart met hun BeCode-opleiding in The Beacon in Antwerpen. 

Nieuws
Gepubliceerd op
7 december 2018

De resultaten van de POC's voor het inschatten van de zakelijke materiteit van organisaties met behulp van AI zijn beschikbaar.

Nieuws
Overheidsopdrachten” een voorbeeld voor andere regio’s en federale overheid
Gepubliceerd op
4 december 2018

In een recente Europese benchmarkstudie haalt België een vierde plaats met zijn beleid voor ‘aankopen van innovatie’. Daarmee komt ze net na Finland, Oostenrijk en Nederland. Deze vierde plaats is vooral te danken aan het Vlaamse “Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten” (PIO). De Europese Commissie haalt in het rapport PIO als te volgen voorbeeld aan voor de andere Belgische regio’s en federale overheid.  

Nieuws
Gepubliceerd op
25 november 2018

Het PIO-project ‘Blockchain on the Move (BotM)’, een brede samenwerking tussen het Vlaamse en lokale bestuursniveau, ambieert een eerste aanzet om de burger een ‘Zelfbeheerde Identiteit’ (of ‘Self-Sovereign Identity – SSI’) aan te reiken die hij kan gebruiken in zijn (digitale) interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen (bv. nutsbedrijven). De inzet van nieuwe technologieën (o.a. Blockchaintechnologie) en het toekennen aan de burger van eigenaarschap over zijn eigen gegevens staan in BotM centraal. 

Nieuws
Maak nu donderdag kennis met onze 31 digitale projecten
Gepubliceerd op
25 november 2018

Nu donderdag heeft de Trefdag van Informatie Vlaanderen plaats in Gent. Zelf zijn we aanwezig met een stand en presenteren onze 31 digitale projecten van ons Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

Nieuws
Gepubliceerd op
22 november 2018

De resultaten van de behoeftedefiniëring en marktconsultatie zijn beschikbaar.  

Nieuws
PIO sluit samen met VDAB, Impact Capital en BeCode eerste Vlaamse "Social Impact Bond" af
Gepubliceerd op
23 oktober 2018

Een "Social Impact Bond" is een een innovatief financieel samenwerkingsmodel met een sociaal doel. Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is. In dit concreet geval investeert sociaal investeerder Impact Capital middelen in BeCode, een organisatie die kwetsbare jongeren gratis een opleiding tot webontwikkelaar aanbiedt. Voor elke jongere die een job vindt, betalen VDAB en PIO de kost, met interest, terug.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 oktober 2018

Na het verspreiden van het opdrachtdocument voor een precommerciële aankoop (29/9/2018) en de informatiesessie voor geïnteresseerde partijen (4/10/2018), mogen de offertes ingediend worden.

Evenement
evenement: 
18 oktober 2018

Digipolis en stad Antwerpen onderzoeken via het PIO-project ALTRUIS (Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence) hoe artificiële intelligentie ingezet kan worden voor de mobiliteitsproblematiek in en rond de stad. Als kick-off van het project organiseren we een meetup waar we een aantal boeiende sprekers aan het woord laten over beeldherkenning. Ben je er graag bij? Inschrijven is de boodschap!

Pagina's