Definiëring van de behoefte

Filter items

Succesvolle PIO-projectvoorstellen vertrekken vanuit een specifieke nood of uitdaging die zich stelt binnen de gegeven overheidsorganisatie.

Wanneer je deze uitdaging of behoefte wil invullen door de aankoop van een innovatieve oplossing dien je eerst en vooral werk te maken van een correcte, voldoende precieze beschrijving van je behoefte.

Deze uitdaging of behoefte kan zijn oorsprong vinden in:

  • het oplossen van een concreet probleem in de werking of dienstverlening;
  • het invullen van nieuwe operationele noden, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe regelgeving;
  • het tegemoetkomen aan strategische beleidsdoelstellingen op korte of lange termijn.

Er zijn diverse manieren om een uitdaging of behoefte te identificeren.

Je kan gebruikmaken van interne informele besprekingen, strategische workshops of focusgroepen, of externe workshops, bevragingen van eindgebruikers of bootcamp-achtige initiatieven organiseren. 

Het opmaken van een innovatieagenda of roadmap waarin de organisatie, of het consortium van organisaties, zijn noden aan innovatie op korte en lange termijn beschrijft, kan een uitstekende basis vormen om innovatieve overheidsopdrachten te initiëren.

Het is uiterst belangrijk om de eindgebruikers en overige stakeholders te betrekken bij de behoeftebepaling en de behoefte aldus te ‘valideren’. De mate waarin je aan de verwachtingen van de eindgebruikers kan voldoen zal sterk bepalend zijn voor de kans op slagen van het innovatieproject. Door je stakeholders en eindgebruikers vroeg te betrekken in het innovatietraject, creëer je draagvlak en goodwill voor de organisatorische hervormingen die soms met de innovatie gepaard gaan.

Bij het beschrijven van de gewenste functionaliteiten van de oplossing formuleer je de technische specificaties best voldoende ruim, zodat de markt uiteenlopende oplossingen naar voren kan schuiven.

Lijst van prioritaire use cases - zgn. 'must haves'

De IT-wereld probeert de behoefte doorgaans te vatten in een aantal use cases. Een use case ziet er al volgt uit: "Als ... [functierol in organisatie] kan ik ... [iets doen, bijv. snel bepaalde data consulteren] zodat ... [bijv. ik meteen de juiste beslissing kan nemen]". Het definiëren van de use cases gebeurt in nauw overleg met de stakeholders. Hen wordt ook gevraagd om de opgelijste use cases te prioriteren en terug te brengen tot een lijst van 'must haves' en 'nice to haves'.  

Lees meer:

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?