Keuze van de aanpak

Filter items

Op basis van de verzamelde informatie uit het voortraject (uit de behoeftedefiniëring en marktverkenning) ga je na hoe je het best kan verder gaan.

  • Welke oplossing kies je in functie van je beschikbare middelen, tijd nodig voor ontwikkeling, randvoorwaarden, potentiële impact, risico's, enz.?
  • En hoe innovatief is die oplossing? 
  • Moet je de oplossing nog laten ontwikkelen (al dan niet in verschillende fasen door verschillende partijen)?
  • Is het risico nog te groot en laat je best eerst een POC ontwikkelen?
  • Of bestaat de oplossing al, maar heeft die nog validatie nodig in een specifieke testomgeving (pilootsetting, proefproject, experiment, enz.) en moet de opdracht die testomgeving bouwen?

We maken een onderscheid tussen:

  • innovatieve oplossingen die nog onderzoek en ontwikkeling vereisen.
  • innovatieve oplossingen die al bestaan maar nog validatie of beperkte aanpassingen in de gebruiksomgeving vereisen;
  • innovatieve oplossingen die kant-en-klaar-beschikbaar zijn op de markt maar die nog niet wijdverspreid zijn (< 20% marktpenetratie)

Het PIO kan enkel cofinanciering aanbieden voor de eerste twee. Er moet m.a.w. altijd een element van onderzoek, ontwikkeling, testing, experiment edm. aanwezig zijn.

TIPS


Werk in groep

Innovatie aankopen doe je nooit alleen. De keuze voor een welbepaalde aanpak en procedure is niet eenvoudig. Ook een bestek voor een innovatieve opdracht schrijf je nooit alleen. Je betrekt er best meerdere mensen bij en plantbest een aantal overlegmomenten in met partners, collega-aankopers, collega-techneuten, medewerkers van de juridische en financiële dienst, van strategie en innovatie, afdelingsverantwoordelijken, enz. Door verschillende expertises samen te brengen, kan je elkaars zienswijzen en voorstellen uitdagen, aanvullen en corrigeren om tot slot "een gezamenlijke weg voorwaarts" te definiëren die past bij het budget, de verwachtingen, capaciteiten, planning, enz. van jullie organisatie. Bij innovatieve opdrachten zijn dit per definitie geen beslissingen die op een drafje, 'rap-rap', genomen worden. Integendeel het moet gaan om weloverwogen, beredeneerde, en zorgvuldig gemaakte keuzes.   

Begin op tijd

Een gemiddelde aanbestedingsprocedure van A tot Z neemt al vlug 6 maanden in beslag. Dit betekent dat alle opdrachten, waarvan de voorbereiding en aanbesteding pas na juli geïnitieerd worden, op rekening zullen komen van het daaropvolgende begrotingsjaar.  

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?