Marktconsultatie "Slimme Regelgeving"

Filter items
Evenement
dinsdag 8 juni 2021 - 09:00 tot 13:00

slimme_regelgeving_-_banner.jpg

Context project

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor de lokale regelgeving en besluiten. Deze lokale regelgeving en besluiten bevatten een schat aan informatie; echter zijn deze momenteel heel moeilijk te exploiteren, structureren,… waardoor talrijke mogelijkheden onbenut blijven.

Doel project

Het doel van dit project is om de ambities van het ABB omtrent slimme regelgeving te verwezenlijken, waarbij het ABB regelgeving wil structureren en verrijken met extra informatie, alsook inzichten wil halen uit de regelgeving door gebruik te maken van AI-technieken.

Het ABB heeft hiervoor enerzijds concrete toepassingen voor ogen in nauwe samenwerking met enkele lokale besturen alsook use cases die in eerste instantie het ABB ondersteunen in het uitvoeren van hun taken, bv. monitoren van lokale besturen en analyseren van beleidsdoelstellingen. Het is vervolgens ook essentieel dat deze inzichten kunnen ontsloten worden naar andere gebruikers, bv. het automatisch thematiseren van regelgeving om deze beter doorzoekbaar te maken.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften vanuit het ABB 'matchen' met (deel-) oplossingen beschikbaar op de markt, zowel vandaag als in de komende jaren. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Op basis van de reeds opgestelde behoeften en een eerste technologische analyse zal, binnen de AI wereld, de focus tijdens de marktconsultatie vooral liggen op Natural Language Processing (NLP). Daarbovenop ligt de nadruk op het Nederlands, de taal waarin besluiten en regelgeving hoofdzakelijk zijn opgesteld.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet het ABB in staat stellen om één of meerdere geschikte (innovatieve) oplossingen voor de gestelde behoefte aan te kopen, of een samenwerking aan te gaan via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

Ingevolge de COVID-19 pandemie zal de marktconsultatie online plaatsvinden op dinsdag 8 juni van 9u tot 13u.

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief door op de blauwe knop te drukken.

 


Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier in te vullen tot en met donderdag 3 juni.

Kort voor de online meeting zal u de nodige informatie (o.a. agenda, link) toegestuurd krijgen om deel te nemen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946