Marktconsultatie innovatieve koelkledij voor topsporters

Filter items
Evenement
donderdag 31 mei 2018 - 13:30 tot 17:30

Nederlands

 

Voor wie?

Heeft jouw bedrijf/organisatie expertise en ervaring met thermoregulerende en koelende kledij? Dan nodigen we je samen met Sport Vlaanderen en Verhaert New Products & Services uit om deel te nemen aan de marktconsultatie die we organiseren voor de ontwikkeling van innovatieve koelkledij voor topsporters.

Uitdaging?

De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zullen doorgaan in een warm en vochtig klimaat. Om de Belgische atleten optimaal te ondersteunen wil Sport Vlaanderen innovatieve koelkledij laten ontwikkelen die de topsporters kunnen dragen voor, tijdens en eventueel ook na de wedstrijden. Oververhitting van het lichaam zorgt immers voor een prestatieverlaging en kan mogelijks ook gevaarlijk zijn voor de topsporter. De ideale oplossing die Sport Vlaanderen voor ogen heeft, zorgt niet enkel voor een optimale koeling, dit binnen diverse sportdisciplines en op uiteenlopende momenten, maar is bij voorkeur ook uiterst praktisch in gebruik en op relatief korte termijn te ontwikkelen en te testen door de geïnteresseerde sportfederaties.

Doel marktconsultatie?

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen expertise, ervaring en kennis kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Sport Vlaanderen en hoe performant, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn. Hiertoe zal Verhaert tijdens de consultatie een selectie van potentiële oplossingen voorstellen, afkomstig uit een voorgaande ‘technology scouting’.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Sport Vlaanderen in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op donderdag 31 mei van 13u30 tot 17u30 in het topsportcentrum van Tennis Vlaanderen, Edegemsesteenweg 100 te 2610 Wilrijk. Voor en na de consultatie is er mogelijkheid tot netwerking.

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best voor 25 mei 2018 in via het formulier onderaan deze pagina.

English

For whom?

Does your company/organisation have expertise and experience in thermoregulating and cooling clothing? Then, together with Sport Flanders and Verhaert New Products & Services, we invite you to participate in our market consultation on innovative cooling clothing for top athletes.

Challenge?

The 2020 Olympic Games in Tokyo will take place in a warm and humid climate. In order to support Belgian athletes optimally, Sport Flanders wants to have innovative cooling clothing developed that top athletes can wear before, during and also after the races. After all, overheating of the body reduces performance and may also be dangerous for top athletes. The ideal solution envisaged by Sport Flanders not only provides optimal cooling for various sports disciplines, but is preferably also user friendly and easy to transport. In order to be ready for Tokyo 2020, the solution should be developed and tested in a relatively short term.

Purpose of market consultation?

During the market consultation we want to 'match' the supply and demand side of this project. The aim is to investigate to what extent companies and research groups can provide expertise, experience and knowledge to solve the needs and requirements of Sport Flanders and how efficient, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are. During the consultation, Verhaert will propose a selection of potential solutions from a previous 'technology scouting'.

The outcome of the market consultation should enable Sport Flanders to procure a suitable innovative solution or have it developed via a public procurement procedure.

Where and when?

The market consultation will take place on Thursday 31 May from 1:30 pm to 5:30 pm in the top sports centre of Tennis Flanders, Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk. Before and after the workshop there is the possibility of networking.

Interested? How to register?

Participation is free, but it is best to register before 25 May 2018 using the form at the bottom of this page.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99