Europese oproepen

Filter items

1/ Eind maart 2021 werd het werkprogramma van de 'European Innovation Council' gepubliceerd.

Publieke overheden kunnen voortaan rekenen op financiering van de EU om hun innovatieve behoeften te definiëren en om beter samen te werken met innovatieve bedrijven. 

Onderstaande acties komen in aanmerking voor financiering:

  • Ondersteuning bij het definiëren van de uitdagingen en de behoeften van publieke overheden. Het maximale budget per behoefteanalyse is 10.000 EUR;
  • Het organiseren van een marktverkenning/marktconsultatie. Het maximale budget per marktconsultatie is 10.000 EUR;
  • Co-creatie van piloten en testoplossingen met bedrijven. Het maximale budget per co-creatie van pilot / testoplossing bedraagt ​​EUR 100.000 (tot 200.000 EUR indien aanbestedende diensten van min. 2 verschillende Lidstaten betrokken zijn);
  • Ondersteuning bij het opmaken van opdrachtdocumenten in het kader van een overheidsopdracht. Dit kan betrekking hebben op innovatiemanagement, juridisch en intellectueel eigendomsadviezen. Het maximale budget voor het opmaken van de opdrachtdocumenten is 50.000 euro. 

Méér details over de voorwaarden om financiering te bekomen worden bekendgemaakt bij de 'opening van de aanvraag tot financiering' op 10/06/2021. De uiterste indieningsdatum voor een aanvraag tot financiering is 30/09/2021. 

Voor méér informatie, gelieve Actie VI.7 (p.114) te willen doornemen van het PDF icon eic_work_programme_2021.pdf 

2/ De Europese Commissie zal, in het kader van Horizon Europe, vanaf november 2021 op regelmatige tijdstippen calls of oproepen voor innovatieve overheidsopdrachten publiceren. Hierbij voorziet de Europese Commissie in heel interessante cofinancieringen voor aanbestedende diensten die innovatieve oplossingen wensen aan te kopen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds calls voor PCP's (of pre-commerciële opdrachten met een cofinanciering tot 90%!) met focus op onderzoek en anderzijds calls voor PPI's met focus op validatie en testing van innovatieve oplossingen (cofinanciering tot 35%). De calls zijn uiteraard in eerste instantie gericht op publieke organisaties uit de EU-lidstaten. Het is de bedoeling dat minstens twee aanbestedende diensten (uit minstens twee verschillende Lid-Staten) samen innovatieve oplossingen op maat laten ontwikkelen of valideren door bedrijven.     

De Europese Commissie biedt u informatie:

Moest u vragen hebben over een specifieke Europese oproep voor PCP of PPI, neemt u best contact op met een medewerker van het PIO-team.   

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26