European Corner: wat doet Europa rond innovatieve overheidsopdrachten?

Filter items

Horizon Europe (2021-2027)  

De Europese Commissie lanceert via 'Horizon Europe' regelmatig oproepen voor innovatieve overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten die in dit kader innovatieve oplossingen wensen te laten ontwikkelen en aan te kopen kunnen hiervoor interessante cofinanciering ontvangen.  

De Europese Commissie maakt onderscheid tussen enerzijds oproepen voor PCP (pre-commerciële opdrachten met focus op onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten en een cofinanciering tot 90%), en anderzijds oproepen voor PPI's (opdrachten met focus op validatie en testing van innovatieve oplossingen en een cofinanciering tot 50%). Voor méér info druk hier

De oproepen zijn gericht op publieke organisaties uit de EU-lidstaten. Het is de bedoeling dat minstens twee aanbestedende diensten (uit minstens twee verschillende lidstaten) samen innovatieve oplossingen op maat laten ontwikkelen of valideren door bedrijven of onderzoeksinstellingen.  

Op volgende link vindt u de oproepen die de Europese Commisie voorziet in 2023-2024. U kunt ook zelf op zoek gaan naar toekomstige oproepen op volgende link

Interesse? neem gerust contact op via pio@vlaanderen.be we helpen u graag verder.  

 

European Innovation Council (EIC)

Ook de 'European Innovation Council' biedt opportuniteiten voor innovatiegericht aankopen. Publieke overheden kunnen rekenen op financiering om hun innovatieve behoeften te definiëren en om beter samen te werken met innovatieve bedrijven. Het EIC werkprogramma 2023 is hier terug te vinden.   

 

Events 

 • Op 24 mei 2023 organiseert UTwente een on-line sessie 'FUTURE PROCUREMENT: We need to talk about markets’ door Prof. Dr. Louise Knight

 • Op 30 mei 2023 organiseert 'The health Inno Facilitator' een on-line workshop over 'The Process of Public Procurement of Innovation'

 • Op 31 mei 2023 organiseert de EIC en het Uitvoerend Agentschap voor KMO's (EISMEA) een informatief webinar om meer te weten te komen over de European Innovation Procurement Awards (EUIPA).

 • Op 6 en 7 juli 2023 organiseert EIPA een training 'Inzicht in het waarom, het hoe en het wat van strategische inkoop, in het bijzonder het bereiken van innovatief, groen en sociaal, om organisaties in de publieke sector te helpen hun burgers beter van dienst te zijn'

 

Netwerken en lopende Europese projecten 

 • Public Buyers Community: Het Platform voor overheidsinkopers is een door DG GROW ondersteund initiatief om de samenwerking op het gebied van overheidsopdrachten te verbeteren. 
 • Procure2Innovate: Het Europees Netwerk van Kenniscentra inzake Innovatieve Overheidsopdrachten
 • Procure4Health: Netwerk van professionals die zich toeleggen op het aankopen van innovatie in zorg en welzijn (financiering voor het opzetten van partnerships tot 31/05/2024 Call for twinning)
 • Innobuyer: Dit initiatief brengt grote publieke en private organisaties (Challengers) en innovatieve KMO's (Solvers) samen om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen
 • Nationale Initiatieven in Europa rond Innovatieve overheidsopdrachten 
 • Lopende Europese overheidsopdrachten en projecten gefinancierd door de Europese Commissie 
 • Linkedin groep rond innovatieve overheidsopdrachten   

 

Recente publicaties en newsletters

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur