Aanbod

Filter items

Begeleiding en cofinanciering

Het PIO is gericht op alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke sector die vallen onder de Wet op de Overheidsopdrachten en voorziet hen van informatie, advies, begeleiding en cofinanciering bij innovatieve aankoopprojecten met voldoende relevantie en potentiële impact. 

Qua informatie, advies en begeleiding staat het PIO-team gedurende het volledige aankooptraject paraat.

Qua cofinanciering neemt het PIO een deel van de kosten op zich voor de organisatie van marktconsultaties, het inhuren van externe expertise, de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, of de uitvoering van validatie- of testfasen van de aan te kopen oplossingen.

Omvang cofinanciering

De omvang van de cofinanciering wordt in de loop van het aankooptraject bepaald.

Voor het delen van de kosten van marktconsultaties, inhuren van externe expertise, organisatie van testomgevingen en dergelijke meer gebeurt dit na onderling overleg en binnen het gebruikelijke kader van de besteding van werkingsmiddelen.

Voor de cofinanciering van onderzoek- en ontwikkelingsdiensten wordt het bedrag van de cofinanciering bepaald op basis van het opdrachtdocument. Dit wordt voorgelegd aan het Beslissingscomité van het Hermesfonds dat ultiem de cofinanciering moet goedkeuren.

In totaal is er jaarlijks 5 mio euro beschikbaar. De specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om toch enige houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project volgende maximale inzet van middelen:

  • Max. 25.000 euro voor inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie van gebruikersbevragingen enz.
  • Max. 1.000.000 euro voor de cofinanciering van precommerciële projecten
  • Max. 50.000 euro voor het dragen van kosten voortvloeiend uit de opzet van een validatie- of testfase, voorafgaand aan de aankoop van een innovatieve oplossing.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?