Lopende projecten

Filter items
Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis

Digipolis wil mee de mobiliteitsproblematiek in en rond de stad Antwerpen aanpakken door het alternatief gebruiken van camerabeelden en het inzetten van artificiële intelligentie.
App voor gezonde voeding

App voor gezonde voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en Vlaams Instituut voor Gezond Leven (VIGeZ)

De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Initiatiefnemer(s): 

VRT

Het project wil een tool ontwikkelen die het ondertitelingsproces (grotendeels) automatisch kan laten verlopen door video automatisch te transcriberen en daar automatisch ondertitels uit te distilleren.
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.
Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg NV

Er is een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten.
Blockchain on the Move

Blockchain on the Move

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid – Agentschap Informatie Vlaanderen en Agentschap Facilitair Bedrijf, Stad Antwerpen – Dienst Innovatie en Technologie, Digipolis, Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

De initiatiefnemers van Blockchain on the Move willen het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken. Binnen dat concept kan de burger zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Als eerste toepassing wordt daarbij gedacht aan het registreren van verhuisgegevens in de 'digitale kluis'.
BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden.
Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Initiatiefnemer(s): 

Departement Landbouw en Visserij (L&V)

Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT

Het project wil aantonen dat circulair bouwen met bio-gebaseerde materialen vandaag reeds kan in concrete Vlaamse bouwprojecten.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen (DGS)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).
Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) en Digipolis

Het project wil een gemeenschappelijk IT-platform bouwen dat Vlaamse steden en gemeenten betere mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling van diverse IT-toepassingen.
Hydrografisch peilen

Hydrografisch peilen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
In-situ reometer

In-situ reometer

Initiatiefnemer(s): 

Waterbouwkundig Laboratorium

De ontwikkeling van een in-situ reometer zou toelaten om de bevaarbaarheid van de Vlaamse havens nauwkeuriger te kunnen inschatten. Bij uitbreiding zou dit instrument ook tot een efficiënter gebruik van baggerwerken kunnen leiden.
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Intelligent Vlaams transportsysteem

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Op dit moment zijn er nog verschillende technologieën in ontwikkeling om de communicatie tussen wegkantsystemen en voertuigen, en voertuigen onderling te realiseren. Het project wil nagaan welke technologie in welke context het meest aangewezen is in Vlaanderen.
Leveren en plaatsen van voetgangers- en fietsbruggen in composietmaterialen

Leveren en plaatsen van voetgangers- en fietsbruggen in composietmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Waterwegen en Zeekanaal / Departement MOW

Het gebruik van composietbruggen is in Vlaanderen bijna onbestaande, hoewel composietmateriaal een aantal belangrijke voordelen biedt. Bedoeling is om kennis op te doen over het ontwerp en gedrag van dergelijke composietbruggen, zodat in toekomstige opdrachten een meer overwogen keuze gemaakt kan worden.
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.
Monitoring en analyse van vraag naar en aanbod binnen duaal leren

Monitoring en analyse van vraag naar en aanbod binnen duaal leren

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen

Het project wil een systeem ontwikkelen om de vraag en het aanbod aan leerwerkplekken te monitoren. Daarnaast moet een analyse-tool ontwikkeld worden, die nagaat welke factoren van werkplekleren een succes maken en welke hierop een negatieve invloed hebben.
Mozaïek Ondernemersvorming

Mozaïek Ondernemersvorming

Initiatiefnemer(s): 

Syntra

Het aanbod aan ondernemersvorming in Vlaanderen is op dit ogenblik erg versnipperd. Het project wil een tool ontwikkelen om potentiële, startende en actieve ondernemers een overzicht aan te reiken van het actuele en complete aanbod ondernemersvorming in Vlaanderen.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.