Lopende projecten

Filter items
Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis

Met het project wil Digipolis mee de mobiliteitsproblematiek in en rond de stad Antwerpen aanpakken door het alternatief gebruiken van camerabeelden en het inzetten van artificiële intelligentie.
App voor gezonde voeding

App voor gezonde voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  en Vlaams Instituut Gezond Leven

De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Initiatiefnemer(s): 

VRT

Het project wil een tool ontwikkelen die het ondertitelingsproces (grotendeels) automatisch kan laten verlopen door video automatisch te transcriberen en daar automatisch ondertitels uit te distilleren.
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.
Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg NV

Er is een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten.
Blockchain on the Move

Blockchain on the Move

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid – Agentschap Informatie Vlaanderen en Agentschap Facilitair Bedrijf, Stad Antwerpen – Dienst Innovatie en Technologie, Digipolis, Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

De initiatiefnemers van Blockchain on the Move willen het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken. Binnen dat concept kan de burger zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Als eerste toepassing wordt daarbij gedacht aan het registreren van verhuisgegevens in de 'digitale kluis'.
BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden.
Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Initiatiefnemer(s): 

Departement Landbouw en Visserij (L&V)

Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT

Het project wil aantonen dat circulair bouwen met bio-gebaseerde materialen vandaag reeds kan in concrete Vlaamse bouwprojecten.
Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).
Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) en Digipolis

Het project wil een gemeenschappelijk IT-platform bouwen dat Vlaamse steden en gemeenten betere mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling van diverse IT-toepassingen.
In-situ reometer

In-situ reometer

Initiatiefnemer(s): 

Waterbouwkundig Laboratorium

De ontwikkeling van een in-situ reometer zou toelaten om de bevaarbaarheid van de Vlaamse havens nauwkeuriger te kunnen inschatten. Bij uitbreiding zou dit instrument ook tot een efficiënter gebruik van baggerwerken kunnen leiden.
Ontwikkelen van innovatieve koelkledij voor topsport

Innovatieve koelkledij voor topsport

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.
Mozaïek Ondernemersvorming

Mozaïek Ondernemersvorming

Initiatiefnemer(s): 

Syntra Vlaanderen

Het aanbod aan ondernemersvorming in Vlaanderen is op dit ogenblik erg versnipperd. Het project wil een tool ontwikkelen om potentiële, startende en actieve ondernemers een overzicht aan te reiken van het actuele en complete aanbod ondernemersvorming in Vlaanderen.
Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Initiatiefnemer(s): 

OV Limburg.net

Het simultaan ophalen van verschillende gescheiden afvalfracties in één transport blijkt duurzamer en financieel interessanter. Eén technisch probleem: huisvuilwagens kunnen maar beperkt persen, want de zakken mogen niet scheuren. Dit project doet onderzoek rond het ontwerp van beladingssystemen (of logistieke alternatieven).
Opruiming gedumpte oorlogsmunitie Noordzee

Opruiming gedumpte oorlogsmunitie Noordzee

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme toegang 

Op de zandbank ‘De Paardenmarkt’ voor de Vlaamse kust, ter hoogte van Knokke-Heist/Duinbergen, wordt sinds lang (gifgas)munitie uit WO I en II gedumpt. Het project wil methodes testen om dit munitiekerkhof veilig op te ruimen.

Pagina's